94331. lajstromszámú szabadalom • Berendezés égési erőgépek forgattyúszekrényében felgyülemlő éghető gázok és keverékek hasznosítására

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jragBHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94331. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés égési erőgépek forgattyúszekrényében felgyülemlő éghető gázok és keverékek hasznosítására. Picker Frigyes igrazgató Wien. A bejelentés napja 1926. évi december hó 7-ike. Égési erőgépeknél a dugattyúk tömítet­lensége következtében a forgattyúszek­rényhe éghető gázok kerülnek. Ily éghető gázok azonkívül az olajból is keletkeznek. Az ily módon a forgattyúszekrényben felgyülemlő éghető keverékek a nyomás­kiegyenlítő csonkon kihasználatlanul távoz­nak, amely csonk járműmotoroknál rende­sen az olaj betöltésére szolgáló csonkkal i kombinálva van. A találmány e gázok hasznosítására szol­gáló berendezésre vonatkozik. Lényege ab­ban áll, hogy a forgattyúszekrény felső tere csővezetékkel az elgázosítóval, vagy a szívóvezeték egy másik részével van összekötve. Ilogy folyékony olaj a szívóvezetékbe ne kerülhessen, a találmány értelmében a for­gattyúszekrény és az elgázosító, illetőleg a szívővezeték közé önmagában ismert olaj­kiválasztó úgy van beiktatva, hogy az ebben kiválasztott olaj a forgattyúszekrónybe is­imét visszafolyik. A berendezés annál jobban működik, mi­nél nagyobb a forgattyúszekrényben fel­gyülemlett gázok nyomása, úgyhogy azokat nem csupán a motor szívóhatása szállítja. A szívóhatás következtében a nyomáski­egyenlítő csonkon át levegő áramlik a for­gattyúszekrénybe, amely a gázokat felhí­gítja és nehezen gyulladóvá teszi. Ennek megakadályozása céljából a be­rendezést a találmány értelmében úgy is kiképezhetjük, liogy a forgattyúszekrényt a ny omáskiegye 1 ítő csonk elzárásával oly zárt térré alakítjuk, amely csupán az el­gázosítóhoz, illetőleg a szívóvezetékhez csat­lakozó összekötővezetékkel közlekedik. Kü­lönösen előnyös egyszerűsítést érünk el akkor, ha az összekötővezeték olajkiválasz- 40 tója a nyomáskiegyenlítő csonkra, amely esetleg az olajtöltő csonkkal van kombi­nálva, közvetlenül úgy van felszerelve, hogy azt kifelé lezárja. Azáltal a forgattyúszek­rényben az összekötővezeték részére alkal- 45 mazandó külön furatot megtakarítjuk. Szabadalmi igények: 1. Berendezés égési erőgépek forgattyú­szekrényében felgyülemlő éghető gázok és keverékek hasznosítására, azáltal jel- 50 lemezve, hogy a forgattyúszekrény felső tere egy csővezetékkel az elgázosítóval, vagy a szívóvezeték egy másik részé­vel van összekötve. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés 55 változata, azáltal jellemezve, hogy a for­gattyúszekrény és az elgázosító, illetőleg szívóvezeték közé az általa kiválasztott olajat a forgattyúszekrénybe vissza­vezető, tetszőleges szerkezetű olajki- 60 választó van beiktatva. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett beren­dezés változata, azáltal jellemezve, hogy a forgattyúszekrény a nyomócsonk el­zárása által, csupán mint az elgázosító- 65 hoz, illetőleg nyomóvezetékhez vezető összekötőcsővel közlekedő, teljesen zárt tartány van kiképezve. 4. Az 1—3. igénypontokban védett beren­dezés változata, azáltal jellemezve, hogy 70 az összekötővezeték olajkiválasztója az esetleg az olajtöltő csonkkal kombinált nyomáskiegyenlítő csonkra közvetlenül van felszerelve, hogy azt kifelé lezárja. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents