94224. lajstromszámú szabadalom • Chamotte betétes kályha

Meg jelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94224. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Chamottebetétes kályha. Frommer Tibor lakatossegréd Budapest. A bejelentés napja 1926. évi december hó 23-ika. A jelen találmány tárgya chamotte­betétes kályha, melyet az jellemez, hogy a kályha éleit L keresztmetszetű idomvas­ból készített keretek képezik, melyek vas-5 bádoglemezzel vannak befedve és a bádog­lemezfalakra belül chamotte-téglák van­nak helyezve. Füstjáratok is vannak be­tétfalak segélyével létesítve, úgyhogy a kihasználás teljesen olyan, mint egy más 10 nagy cserépkályhánál. A vaskeretekbe foglalt ehamotte-kályha úgy szállítható, mint akármelyik vaskályha. A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja látható, az 15 1. ábra a kályha keresztmetszete oldal­nézetben, a 2. ábra a kályha távlati képe. Idomvasból (1) keretek vannak ké­szítve, melyek a kályha összes éleit alkot-20 ják. A keretekben (2) vasbádoglemezek vannak beszegecselve, úgyhogy kívülről a kályha egy vaslemezzel teljesen fedett idomot alkot. A (2) vasbádoglemezek belső oldalán téglaalakú (3) chamotte-25 lemezek vannak beillesztve, melyek egy hőálló és bőaccumuláló burkolatot alkot­nak. A (4) rostély a folytonégő kályhák­nál is szokásos módon mozgathatóan van kiképezve ós a rosta mozgatása céljából a 30 kályha oldalából (4') fogantyú nyúlik ki. A tűzteret hátrafelé (3') chamotte-téglák­bol épített közfal határolja és emögött (3") téglákból álló másik közfal van, melynek segítségével kettős füstjáratot kapunk. Az égéstermékek az 1. ábrán lát- 35 ható nyilak által jelzett kanyargó moz­gást végzik. A kályha homlokfalában ki van képezve (5) tüzelőajtó és (6) hamu­ajtó, mely utóbbi célszerűen egy léghuzat szabályozóval van ellátva. A tűztér felett 40 (7) fedéllel ellátott töltőnyílás van ki­kiképezve. A füstjáratok legalsó részében azok teljes szélességében a kályha oldal­falán egy fedőlappal elzárható (8) tisztító­nyílás van kiképezve, melynek kinyitása 45 után az összegyülemlett kormot kényel­mesen és gyorsan ki lehet szedni. A jelen találmány tárgyát képező kályha különös előnyei, hogy kis térfogat­tal bír, könnyen szállítható, a hőt jól 50 accumulálja s azonkívül sokkal kevesebb helyet foglal el, mint a rendes cserépkály­hák s mégis magában egyesíti azoknak minden előnyeit. Szabadalmi igények: 55 ] Chamotte-betétes kályha, jellemezve azáltal, hogy idomvasból álló és vas­bádoglemezzel fedett keretekben cha­motte-téglákból álló falazat van ki­képezve, iigyhogy kívül vasburkolat, 60 belül chamotte-fal van. 2. Az 1. alatt védett chamotte-betétes kályha kiviteli alakja, jellemezve az­által, hogy beépített függélyes tégla-

Next

/
Thumbnails
Contents