94211. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges szaru előllítására

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. HAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI ISIlí'iSAi; SZABADALMI LEÍRÁS 94211. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges szaru előállítására. British Glues and Chemicals Limited London és Ellenbergrer Justus vegyész Wiesbaden. A bejelentés napja 1926. évi április hó 27-ike. A bejelanlés tárgyát tevő eljárás révén az eddig használtaknál jóval értéktelenebb anyagokból jó minőségű mesterséges szarut állíthatunk elő. Az új eljárás kivitelére 5 nitrogéntartalmú maradékanyagokból indu­lunk ki, amelyekből már az enyvanyagok egészben vagy részben ki lettek vonva. , Enyvnek és zselatinnak gyártása során krómbőrből, amikor a krómbőrt gyengén 10 lúgos vízben valamely magnéziumvegyülét, pl. égetett magnézit jelenlétében főzzük, az enyv vagy zselatin kivonása után visszama­rad egy maradékanyag, amely kb. 20o/0 nitrogéntartalmú (króm- és magnézium-15 vegyületekkel keA'eredett) anyagból és 80°/o vízből áll. Ezen maradékanyagokon kívül másefféle állati eredetű nitrogéntartalmú anyag is használható. A jelen eljárás értelmében ezt a pép-20 szerű maradékanyagot mindenekelőtt fém­szilán nyomjuk át, hogy az idegen anya­goktól elválasszuk, majd sajtolás útján víz­tartalmát csökkentjük. Ezután kötőanyag­gal, pl. egészen vagy részben elszappano-25 silóit gyantával, kazeinnel, kalciumklorid­dal, magnéziumkloriddal vagy más meg­felelő nedvszívó anyaggal keverjük, majd a keveréket alaposan átgyúrjuk és sajto­lásnak vetjük alá. Ezután egy időre for-30 maldehidoldatba tesszük, utána öblítjük és szárítjuk. A keverékhez sajtolás előtt valamely or­gánikus savat is, pl. ecetsavat adagolha­tunk, hogy annak puhaságát fokozzuk és 35 krómtartalmát egészben vagy részben ol­datba hozzuk. A sajtolás előtt töltőanyagokat is bejut­tathatunk a keverékbe, így pl. kaolint, lithopont, haritot, gyantát vagy más szoká­sos anyagot. 40 Megfelelő festéket is hozzáadhatunk a keverékhez és pedig a sajtolás előtt, akár utána, akár pedig mindkét alkalommal. Az eljárást példaképen a következőleg vihetjük ki. Ha nyersanyagul azt a nitro- 45 géntartalmú anyagot választjuk, amely a krómbőrből az enyv kivonása után marad vissza, úgy azt először a már említett mó­don szitán átnyomjuk. Ezután a száraz késztermékre számított 15<>/o-nyi gyantát ke- 50 verünk bele valamely ismert gyúrógép se­gélyével, majd a gyanta teljes vagy rész­leges elszappanoisítása céljából kellő meny­nyiségű alkálit. A keverék A íztartalmának a kivánt szárú 55 minőségéhez képest körülbelül 30°/o-ot kell kitennie. A víztartalmat a gyúrást megelőző sajtolás útján szabályozzuk. A keverékhez ezután kevés ecetsavat adunk, hogy az kellő puhaságot nyerjen 60 és hogy a krómtartalom a kivánt mérték­ben eltávolítható legyen. Ezután a keveréket ismert szerkezetű formázó sajtókban 200 egész 600 atm. nyo­másnak és fokozatosan 100 C -ig emelkedő 65 azután fokozatosan eső hőmérsékletnek vet­jük alá. A formasajtóból kikerült anyagot 3—60/0-os formaldehid-fürdőbe helyezzük és ebben teljes megkeményedéséig állni hagyjuk. Ez- 70 után kivesszük, öblítjük és levegőn kellő hőmérsékleten megszárítjuk. Az eljárás egy második kiviteli módja szerint gyanta és alkáli helyett a kész­termékreszámított 25—50»/o tejkazeint ada- 75 gólunk kötőanyag gyanánt.

Next

/
Thumbnails
Contents