94194. lajstromszámú szabadalom • Csuklós pánt és eljárás a hüvelyben elrendezett csapoknak rögzítésére

Megjelent 11>.'?(). évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94194. SZÁM. — YlII/d. OSZTÁLY. Csuklós pánt és eljárás a hüvelyeiben elrendezett csapoknak rögzítésére. Kun Lajos gyáros Miskolc, A bejelentés napja 1927. évi január hó 15-ike. A találmány csuklóspántra, főleg u. n. diópántra vonatkozik és újdonsága a pánt­hüvelyeken átmenő csapoknak oly rögzí­tési módjában van, mely tetemesen egy­szerűbb és kevesebb munkát igényel a szokásos csapszegekkel való rögzítésnél. Ezáltal a pántgyártásnál a szóban forgó munkamenetben tetemes, mintegy 70%-os munkamegtakarítást érünk el, ami ezen tömegcikk előállítási árának csökkenésé­ben jut kifejezésre. A diópánt tudvalévőleg két szárnyas félpántból áll, melyeknek egyikét az ajtó­illetve ablakszárnyra, másikát pedig az ajtó- illetve ablakfélre (ablaktokra) sze­gezik fel. Ezen félpántok szárnyainak egyoldalas begöngyölítése útján létesített hüvelyek egyikén a pánt forgója gyanánt szolgáló hosszú, fejes csap van átdugva, míg a másik pántfél hüvelyének nyitott vége egy másik, az előbbinél rövidebb fe­jes csappal van elzárva. Ezeknek a csa­poknak elforgás elleni biztosítása eddig­elé a hüvely furatán át, illetve a rögzí­tendő csap korrespondeáló furatába be­vert csapszeg segélyével történt, tehát kö­rülményes, hosszadalmas és költséges módon. A jelen találmány az eddiginél lénye­gesen egyszerűbb csaprögzítési módot ja­vasol, melynek lényege abban van, hogy a rögzítendő csápnak egy helyén mélye­dést, hornyolatot vágunk és a hüvely hú­sát a, csap mélyedésébe, illetve hornyola­tába beverjük. Ily módon a nyelvalakú rögzítőszerv magából a hüvely anyagából van ki­vágva, mely nyelv a hüvelyre mért ütés folytán szorul hozzá a csapkivágás vagy csaphornyolat falához. 49 A találmány tárgyának célszerű kiviteli alakjánál ez a kivágás vagy hornyolat sugárirányú furatból és egy ennek feneke felé dülő, pl. vésett bemetszésből áll. Ez a kiképzés a hüvelyből kivágott rögzítő- 45 nyelvnek jó felfekvését biztosítja. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak két példaképeni foganatosítási alak­ját szemlélteti, az 1—2. ábrák a diópánt oldal- és elől- 50 nézetei, a 3. ábra felülnézet-, a 4—5. ábrák részletrajzok. Az (1) pántszárnyak egyik szélének be­göngyölítése útján keletkezett (2) hiive- 55 lyek egyikén, pl. a felsőn, az (5) fejjel el­látott, hosszú (3) csap van átdugva, mely­nek az ezen félpánt (2) hüvelyéből ki­nyúló vége a másik félpánt (2) hüvelyé­nek forgáscsapja gyanánt szolgál. Ez 60 utóbbinak üregét rövid (4) csap zárja el. A (3, 4) csapoknak helyzetükben való rögzítése a jelen találmány szerint úgy történik, hogy ezen csapokba behelyezé­sük előtt, egy-egy (6) hornyolatot vágunk. 65 A (3, 4) csapoknak a hozzájuk tartozó (2) hüvelyekben való rögzítése céljából, valamely alkalmas szerszámmal a (6) hor­nyolatok helyén ütést mérünk a (2) hüve­lyekre, amikor is azoknak anyagából (7) 70 nyelvek vágatnak ki, melyek az ütés folytán a (6) hornyolatokban bevágódnak és a (34) csapokat, minden további rög­zítőszerv mellőzésével, elforgás ellenében biztosítják. 75

Next

/
Thumbnails
Contents