94164. lajstromszámú szabadalom • Redőny fel- és lehúzó készülék

Megjelent 11>.'?(). évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94164. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Redőny fel- és lehúzó készülék. Pámer István Mór műszerész Budapest. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát alkotó redőny fel- és lehúzókészülék, mely minden re­dőnyhúzó rúdra könnyen alkalmazható, nehezen járó kirakat- és ajtóredőnyök 5 fel-lehúzásának megkönnyítésére szolgál. Lényege abban áll, hogy a redönyhúzó­rúd közepe táján kéziforgattyúval ellátott felcsavaró készülék van, a rúd felső végén pedig csigakerék foglal helyet, melyen 10 sodrony vezettetik keresztül s a sodrony egyik vége a felcsavaró szerkezethez van erősítve, másik vége kampóval van el­látva és a felnyitandó redőny gyűrűjéhez kapcsolható. Ha mármost a rudat a jár-15 dára támasztjuk, felső csigakerekével a redőnyhöz fektetjük, a sodrony kampóját a redőny gyűrűjébe beakasztjuk és a fel­csavaró készüléket forgatjuk, a legnehe­zebben nyíló redőnyt erőlködés nélkül fel-20 húzhatjuk. A mellékelt rajzon a találmánytlak egy példaképpen! kiviteli alakja van semati­kusan feltüntetve. Az 1. ábra a redőnyhúzó készülék oldal-25 nézete, a a 2. ábra a csigak^rék részletrajza, a 3. ábra a felcsavarj készülék részlet­rajza, a 4. ábra a felcsavaró készülék kilincs-30 kereke, az 5. ábra a redőnyhúzó rúd alsó vége, a 6. ábra ennek alulnézete, a 7. ábra a redőnyhúzót használatban mu­tatja a redőny felhúzása közben és a 35 8. ábra a redőny lehúzása közben mu­tatja. Az (1) redőnyhúzó rúd közepe táján (2) kéziforgattyúval ellátott (2) henger, az ügynevezett felcsavaró készülék foglal helyet, a rúd felső végén pedig (3) csiga- 40 kerék van megerősítve. A felcsavaró ké­szülékhez (4) sodrony van erősítve, mely a csigakereken átvezetve, (5) kampóban végződik. Az (5) kampó a (6) redőny­gyűrűbe akasztható a redőny felhúzása 45 céljából. Hogy a csigakerék ne koptassa a redőny festékét, két (7) nemeztárcsa közé van foglalva és a készülék használata közben ezek gördülnek a redőnyön. A redőnyhúzó 50 felső végén továbbá (8) horog van kiké­pezve, mely a redőny lehúzása alkalmával a kirakat alján megerősített (9) gyűrűbe akasztható be. A felcsavaró készülék tengelyén cél- 55 szerűen (10) kilincskerék van megerő­sítve, mely (11) kilincs segítségével min­den pillanatban lehetővé teszi a (2') hen­ger rögzítését (fékezését). A redőnyhúzó rúd alsó végén (12) lap- 60 rúgó ós (13) pecek van kiképezve. A lap­rúgó ráfeszül a pecekre, de kevés erővel megemelhető. Amint már a bevezetésben említtetett, a redőny felhúzása céljából az (1) rudat a 66 7. ábrán látható módon leállítjuk, a (7) nemeztárcsákkal a redőnyhöz támaszt­juk, az (5) kampót beaikasztjuk a (6) re­dőnygyőrűbe és a (2) forgattyú forgatása által a (4) sodronyt a (2') dobra felcsavar- 70 juik, illetve a redőnyt felhúzzuk. Eközben a (7) nemeztárcsák a redőnyön gördül­nek. A redőny lehúzásia végett a 8. ábrán látható módon a redőnyhúzót (8) horog­gal laikasztjuk a (9) gyűrűbe, az (5) kam- 75 pót pedig a (6) redőnygyűrűbe akasztjuk és ugyanúgy járunk el, mint a felhúzás­nál. Hogy azonban ne kelljen létrát segít-

Next

/
Thumbnails
Contents