94149. lajstromszámú szabadalom • Elosztótábla beakasztókkal rádióvevőkhöz

Megjelent 11>.'?(). évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jnHH8L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94149. SZÁM. Vll'/j. OSZTÁLY. Elosztótábla beakasztókkal rádióvevőhöz. Kellermann Bernát elektrotechnikus Kecskemét. A bejelentés napja 1926. évi november hó 17-ike. Rádióvevő berendezéseknél több telefon­kagylópár használatánál rendszerint egy elosztótáblába kapcsolják a kagylópáro­kat. Ezen elosztótáblát a készüléktől mesz-5 szebb, rendszerint a szoba asztalára szo­kás elhelyezni, a kagylópárokat pedig rö­videbb-hosszabb leadószüneteknél melléje helyezik az asztalra. Már ezen esetekben is az elosztótábla s még inkább a kagyló-10 párok is rend szempontjából kényelmetlen elrendezésűek és fölösleges hánykolódá­soknak, lökéseknek s így rongálásnak van­nak kitéve s így élettartamuk rövidül, üzemen kívül helyezve a vevőkészüléket 15 a nap olyan óráiban, mikor nincs leadás, még nagyobb gond az elosztótábla és a kagylók olyan elhelyezése, hogy a rend­szeretet s a kagylók kímélési szempontjai is érvényesüljenek. 20 Ezen hátrányokon a jelen találmány hívatott segíteni, melynél az elosztótábla megfelelő oszlopra vagy állványra szerel­tetik, a kagylók pedig az elosztótáblára szerelt horgokra vagy csapokra akaszt-25 hatók. Tehát az elosztótábla és a kagylók kényelmes elhelyezése és üzemen kívüli felakaisratása folytán a kagylók kímélése biztosítva van. Az 1. ábra egy oszlopra szerelt elosztótábla Í0 oldalnézetét tünteti fel, a ráakasztott kagylókkal. A 2. ábra egy falikarra szerelt elrendezést oldalnézetben tüntet fel. A 3. ábra az elosztótáblának szerkezetét éa 15 az oszlopra való •felerősítését metszetben tünteti fel. A 4. ábra az elosztótábla kapcsolási vázla­tát alaprajzban mutatja. Az 5. ábra az elosztótáblának egy másik ki- ; vitelét metszetben tünteti fel. A 40 6. ábra az elosztótábla egy másik ki­vitelét nézetben mutatja, A 7. ábra az elosztótábla felerősítésének egyik módját tünteti fel metszetben. A 8. ábra az ezekhez tartozó elosztótábláit 45 oldalnézetben tünteti fel. A 9. ábra ezen elosztótábla kapcsolási váz­latát adja alaprajzban. A 10. ábra az elosztótáblának egy több­karú asztali lámpára való elhelyezését 50 tünteti fel oldalnézetben. A 11. ábra az elosztótábla egy másik fel­erősítési módját metszetben tünteti fel. Az 1. ábránál az (1) elosztótábla egy (2) asztali állványra van erősítve, mely (1) 55 táblára szerelt (3) horgokra a (4) kagylók­ra vannak akasztva. A 2. ábránál az (5) elosztótábla a (6) falikarra van szerelve. Az (5) tábla (7) horgaira a (8) kagyló fel van akasztva, 60 A 3. ábrán egy elosztótábla részletes szerkezete látható metszetben. A (9) el­osztótáblán vannak a (10) hüvelyek be­szerelve, melybe a kagylók vezetékének megfelelő dugaszok bedughatok. A (9) el- 65 osztótáblába egy (11) csavarmenettel bíró csapszeg van beerősítve, mely (11) csap­szeg a (12) oszlopba szerelt (13) csavar­menetes hüvelybe be van csavarva. A 4. ábrán az elosztótábla kapcsolási 70 echémája van feltüntetve öt kagylópár esetében. A (14, 16, 18, 20, 22) pontok az áram­hozzávezetőpontok, a (15, 17, 19, 21, 23) pontok az áramelvezetőpontok. A (14) 75 pont a (24) pozitív áram főhozzávezető-

Next

/
Thumbnails
Contents