94123. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromosan tisztított pörkölési gázok szárítására kénsavgyártó kontaktusberendezésekhez

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JBgBHL SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 94123. SZÁM. IVll/1. OSZTÁLY. Eljárás elektromosan tisztított pörkölési gázok szárítására kénsavgyártó kontaktusberendezésekhez. Metallbank und Metallurgísche Gesellschaft Aktién gesellschaft Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1927. évi január hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi julius hó 10-ike. A találmány tárgya eljárás pörkölési gázoknak elektromos tisztításuk közben vagy után oly módon való szárítására, hogy a gázokat a kontaktuskészülékbe 5 lehessen vezetni. Eddig ezen szárítás szá­rítótornyokkal történt, amelyek mellék­berendezéseikkel terjedelmes építményt alkottak. A találmány szerint a gázok szárítását elektromos úton végezzük. Ezen 10 célból elektromos leesapóberendezésből in­dulunk ki, amilyent pl. alkalmazni szok­tak szelénnek vagy arzénnek az előzőleg pormentesített pörkölési gázokból való le­választására és ezen elektromos lecsapó-15 berendezésbe S03 -gázt vezetünk be azon hatással, hogy az S0; 1 mohón veszi fel a jelenlévő maradék víz- vagy savpárákat és ezekkel H2 S04 -ködöt alkot, amely az elektromos mezőben maradék nélkül csa-20 pódik le, míg a gáz száraz állapotban vonul tovább a kontaktuskészülékbe. Ezen eljárással a fent említett szárítótornyokat megtakarítjuk. Rendszerint az arzén vagy szelén le-25 választására szolgáló elektromos berende­zés több szakaszra van felosztva. A kén­savanhydridet célszerűen a legutolsó szakaszba vezetjük, mivel ebben tapasz­talat szerint már csak kevés arzén vagy szelén válik le és a kénsavleválasztás nem 30 okozhat hátrányos eliszaposodást. Szabadalmi igények: 1. Eljárás elektromosan tisztított pörkö­lési gázok szárítására, kénsavgyártó kontaktusberendezósekhez, jellemezve 85 azáltal, hogy a pörkölési gázokat por­mentesítésük után arzéntől és szeléntől megszabadító elektromos leválasztó­készülék elektromos mezejébe S03 -gázt vezetünk és ezt H2 S04 -köd alakjában 40 választjuk le, úgyhogy a pörkölési gázokat külön szárítóberendezések mel­lőzésével lehet száraz állapotban a kontaktuskészülékbe vezetni. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás megvalósí- 45 tási módja, jellemezve azáltal, hogy az SO., bevezetése az elektromos levá­lasztókészüléknek a gáz útjába eső utolsó szakaszában történik. Pallas nyomda Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents