94115. lajstromszámú szabadalom • Elzáródugattyú gáz, gőzők vagy könnyen elpárolgó folyadékok raktározására szolgáló tartályok számára

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. * j MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 941-L5. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Elzáródugattyú gáz, gőzök vagy könnyen elpárolgó folyadékok raktározására szolgáló tartályok számára. Alig-. Klönne cég' Dortmuiid. A bejelentés napja 1926. évi december hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1926. január 6-ika. A találmány tárgya oly elzáródugaty­tyú gáz, gőzök vagy könnyen elpárolgó folyadékok raktározására szolgáló tartá­lyok számára, amelynél egy, a dugattyút 5 körülvevő tömítőgyűrű a tartály belső tálához szoríttatik. Az ilyfajta ismeretes elrendezéseknél a tömítőgyűrűnek a tar­tály belső falához való szorítása egyes emeltyűk vagy egyes, egymástól külön 10 álló szögessegmensek által történt. A találmány szerint a tömítőgyűrűt egy zárt, tágítható bádoggyűrű hordja, amelyre a tömítőgyűrűnek a tartály belső falához való Iiozzáazorítására szolgáló 15 elemek (súlyok, rúgók) hatnak. Ezen elrendezés előnye abban áll, hogy a tömítőgyűrűnek a tartály felső falához való teljesen egyenletes odaszorítását ér­jük el úgy, hogy a gyakorlatban valóban 20 használható, folyadékzár nélküli dugaty tyű létesíttetik. A csatolt rajzon a találmány tárgyának néhány példaképen vett foganatosítási alakja van feltüntetve. A/. 25 :t„ 2. és 3. ábrán a dugattyúnak több foganatostási alakja van függőleges ten­gelyirányú metszetben feltüntetve; a 4. ábra vízszintes metszet, a lemezek hozzászorítására. szolgáló szerkezetek el-30 hagyása mellett. Az 1, ábrán feltüntetett foganatosítás/ alak szerint az (a) dugattyú a külső kerü­létén a (b) lemezekből álló gyűrűvel bír, A (b) lemezek alsó végükön az (a) dugaty-35 tyún a (b') szögvasak segítségével mere­ven vannak megerősítve, egymással pedig a rugalmas (c) összekötőszervek (4. ábra) által vannak összekötve úgy, hogy egy zárt, tágítható bádoggyűrű keletkezik. A (b) lemezeket az (e) súllyal terhelt (dj fo szögeineltyük sugárirányban kifelé nyom ják. Az egy pontban támadó nyomásnak az egész lemezre egyenletesen való elosztása céljából a lemezt célszerűen egy, a kerü 45 let irányában menő (fel nem tüntetett) protilvassal látjuk el, amelyen a szög emeltyű támad. A (b) lemezek felső véi gükön a zárt (f) tömítőgyűrűt hordják vnely a (g) tartály belső falához szorítta 50 tik. Ezen (f) gyűrű például gummibetét­tel bíró gyapotszövetből, bőrbetéttel bíró gyapotszövetből, gummi betéttel bíró asz­besztszövetből, gummiból ©gyedül, bőrből egyedül vagy más hasonló oly anyagból 55 állhat, mely tágítható és gázmentesen záró. A 2. ábrán feltüntetett foganatosítási alaknál a bádoggyűrűnek a (c) össze­köt őszei-vek áltat egymással összekötött 60 (b) lemezei a felső végükön (h)-nál csuk­lósan vannak felfüggesztve. Ezen esetben ezen lemezeknek magtiknak nem kell en­gedékenyeknek lenniök. A (b) lemezeket itt (i) rúgók szorítják kifelé. Minthogy a 65 (b) lemerok alsó vége az (a) dugattyúval nincsen, szilárdan összekötve, ennélfogva a l.b) lemezek és ez a dugattyútest között tömítést kell alkalmazni. A jelen esetben egy (k) folyadékzárat alkalmazunk. A tö: 70 mítés természetesen más módon is történ hetik. A 3. és 4. ábrán feltüntetett foganato­sítási alakoknál a bádoggyűrűnek (c) ösz­szekötőszervek által egymással össze- 75 kötött (b) lemezei az (1) rudak segítségé-

Next

/
Thumbnails
Contents