94100. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőberenndezés nyomóközeggel működtetett, főleg mozdonykazánok tápvízelőmelegítőivel kapcsolatban alkalmazott átváltó szerkezetek számára

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94100. SZÁM. V/c. OSZTÁLY. Vezérlőberendezés nyomóközeggel működtetett, főleg mozdonykazánok tápvízelőmelegítőivel kapcsolatban alkalmazott átváltó szerkezetek számára. Knorr-Bremse Aktieng-esellschaft Berlin-Liclitenberg\ Pótszabadalom a 92239. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentési napja 1925. évi december hó 11-ike. A törzsszabadalomban védett berende­zésnél az előmelegítőt átváltó készülék számára való vezérlő berendezés oly nyomóközeghengerből áll, melybe a nyomó-5 közeg, a szükséghez képest, a mozdony­vezető dobogóján elhelyezett, kézzel mű­ködtetendő elosztó szerv útján vezettetik be. Az átváltó készülék vezérlő hengerébe való beáramlása előtt, a nyomóközeg egy 0 a vezérlő dugattyúnak mindenkori vég­állásában való rögzítésére szolgáló záró­hengerbe ömlik, az ebben elhelyezett du­gattyút megemeli, ezáltal az elreteszelést kiváltja és egyúttal az átömlő nyílást fel-5 tárja, mely nyíláson azután a vezérlő hen­gerbe jut, ahol a vezérlődugattyút eltolja. Ha ez új végállásába jutott, akkor oly csatornát tár fel, melyen a nyomóközeg egy második záróhengerhez áramlik, mely-0 nek dugattyúja a nyomóközeg befolyása alatt végbemenő lefelé csúszása folytán már most a vezérlő dugattyút az új vég­állásban elreteszeli. A jelen találmány szerinti elrendezés a 5 törzsszábadalomban védett elrendezéshez képest annyiban egyszerűbb, hogy a ve­zérlőhengerbe való beáramlása előtt a zárószerkezet kiváltó nyomóközeg csupán a vezérlő dugattyú mozgatására haszno-10 síttatik, míg ezen dugattyút, új végállásá­ban, az ezen állásban hatályos zárószerke­zet záródugattyújára kifejtett rúgónyomás rögzíti. Ezáltal nem csupán a nyomóközegszük-15 séglet csökken, hanem az egész berendezés is egyszerűbbé válik, miután a törzsszaba­dalom szerinti elrendezésnél szükséges, né­mely vezetékcsatorna feleslegessé válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyát két vázlatos képben szemlélteti. Az 40 1. ábra az egyik. A 2. ábra a másik végállásban szemlélteti az átváltó berendezést. Ha az (e) vezérlődugattyú az 1. ábra szerinti helyzetet foglalja el és a 2. ábra 45 szerinti helyzetet óhajtjuk elérni, akkor az (a) elosztószervet abba a helyzetbe hozzuk, melyben a (t) összekötő horony az (r) és (c) toldatokat kapcsolja össze egymással. Ekkor a nyomóközeg az (r) 50 toldatra kapcsolt nyomóközegforrásból a (c) toldatra kapcsolt vezetékbe áramlik, mely a (g) záróhengerbe ömlik, a (q) záródugattyút, az ezen dugattyú másik oldalát terhelő (v) rúgó hatása ellenében, 55 lenyomja és ezáltal a (q) záródugattyú­nak záróretesz gyanánt ható dugattyú­rúdját a vezérlődugattyú (h) rúdjában kiképezett (o) nyílásból kiemeli. A (q) záródugattyú elmozgása egyúttal az (1) 60 csatornát tárja fel, melyen át a nyomó­közeg az (e) vezérlődugattyú mögé kerül, minek következtében a dugattyú a 2. ábra szerinti helyzetbe tolatik el, mind­addig, míg az (f) záróhengerben mozgó 65 (w) rúgóval terhelt (p) záródugattyú rúdja a vezérlődugattyú (h) rúdjának (n) furatába nem csappan és a vezérlő­dugattyút az új végállásban rögzíti. Ha az (e) vezérlődugattyú visszatolása 70 válik szükségessé, akkor az (u) összekötő hornyot úgy állítjuk be, hogy aj. (r) és (d) toldatokat kösse össze egymással. A (c) toldat ekkor az (r) toldattal átlósan szemben fekvő, a szabadba vezető toldat- 75

Next

/
Thumbnails
Contents