94016. lajstromszámú szabadalom • Vágányemelőkészülék

Megjelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94016. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Vágányemelőkészülék. Walter József mérnök Mödling-. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi február hó 8-ika. A találmány oly emelőkészülékre vonat­kozik, mely a kavicságyban túlságosan mélyenfekvő futósíneknél két-két talpfa kö­zött ezen sín alá csúsztatható és melynek 5 működtetése által a sín vagy a talpfák a kavicságyból kiemelhetők, úgyhogy a talp­fáknak kaviccsal való alátömködése lelie­lővé válik. Az 1. ábra a találmány értelmében kikc­[0 pezett vágányemelőkészülék foganatosítási példájának előlnézelét a készülék nyugalmi helyzetében mulatja; a 2. ábra a készülék felülnézete, a 3. ábra pedig az emelőkészüléket meg-5 emelt helyzetében, még pedig oly állásban mulatja, amelyben a készüléknek kiindu­lási helyzetébe való pillanatnyi visszamoz­gása végbemehet. A vágányemelőkészülék kovácsolt vasból 10 való állványzattal rendelkezik, mely a (P) talplemezből és a fogazott (B) ívvel el­látott (K) támasztékból áll, mely a foga­zott ív középpontjában a két oldalasan ki­képezett (H) tartóemeltyű ágyazását hordja; 5 a (H) tartóemeltyű oldalsó vezetékét a (K) támaszték (B) fogazott íve képezi. A (H) tartóemeltyű két pofájában a fogazott (T) bélkerék van ágyazva, mely az (Sp) záró­kilincskereket hordja, melynek működteté-0 sére a (Kb) kilincs útján ható (A) hajtó­emeltyű szolgál. Az (Sp) zárókeréknek az (A) hajtóemeltyű általi működtetése után való fogvalartását a (H) tartóemeltyűn ágyazott (Ko) kilincs eszközli. A (H) tartó­á emeltyűnek a teher felemelésére való mű­ködtetése az (A) hajtóemeltyíínek a nyíl irányában (1. ábra) való mozgatása által történik, az ellenkező irányban pedig ezen (A) hajtóemeltyű üresen jár, úgyhogy az (Sp) zárókerék működtetése kerepszerűen 40 történik. Az (A) hajtóemeltyű meghosszab­bítása cső gyanánt van kiképezve azon cél­ból, hogy ezen cső a vágányemelőkészü­lék emelési magasságának elérése után le­húzható legyen. 45 A teher emelésénél az (A) hajtóemeltyű csak oly utat tehet meg, mely a rúgóhatás alatt álló (Ko) kilincs szabad mozgását nem akadályozza; a (Kb) kilincs munka­helyzetében a (H) tartóemeltyűn megerő- 50 sílett (L) kili ncságy (Al) ütközőjéhez üt­közik és ezáltal az (A) hajtóemeltyíínek lefelé való továbbmozgatását, illetve a (Ko) kilincs kioldását megakadályozza. A (H) lartóemeltyű süllyesztésére a vágányemelő- 55 készülék pillanatkikapcsolással van ellátva; ha a (Kb) kilincset záróhelyzetéből ki­mozdítjuk (3. ábra) és az (A) hajtóemeltyűt a uyíl által jelzett irányban rendes moz­gásszögén túl működtetjük mindaddig, míg 60 az (N) bütyök az ezen bütyök pályájának útjába érő (Ko) zárókilincset ki nem emelte, a fogazott (T) bélkerék teljesen felszabadul és a terhelés okozta nyomás, valamint a (H) tartóemeltyű önsúlyának 65 hatása alatt visszafelé foroghat mindaddig, míg a kiindulási helyzet el nem éretett és a (H) tartóemeltyű legmélyebb helyzetében a (K) támasztékon felfekvésre nem jutott. Szabadalmi igények: 70 1. Vágányemelőkészülék (P) talplemezzel ellátott és (B) fogazott ívet hordó (K) támasztékkal, mely a fogazott ív közép­pontjában a két pofából álló, a fogazott íven oldalt vezetett (H) tartóemeltyű 75

Next

/
Thumbnails
Contents