93044. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tisztító és fényesítőszer előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93044. SZÁM. — IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás tisztító- és fényesítőszer előállítására. Nieferg-áll Andor kéményseprőmester és Kohut József vendéglős ]\ agy kapós. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 13-ika. A találmány tárgya olyan tisztító- és fé­nyesítőszer előállítását képezi, mely egy­szerű összetételénél, gazdaságosságánál és könnyű kezelésénél fogva lehetővé teszi, 5 hogy mindennemű és színű, akár fényezett, akár furnirozott bútort avagy egyéb tárgya­kat, sőt olajfestékkel befestett bútorokat, tárgyakat és felületeket, automobil karosz­szériákat, fényezett és emailirozott tárgya­ló kat minden piszoktól egyszerű bedörzsölés által megtisztít, majd száraz flanell vagy hasonló ruhával való átdörzsölés után tü­körfényessé tenni alkalmas. A foltok, pe­csétek és piszok könnyűszerrel eltávolítha-15 tók vele és az elhalványult fény is vissza­tér sőt hosszabb ideig meg is marad az eljárással készült szerrel kezelt darabon. Lehet az eljárással készült szerrel üveget, tükröt, márványt; de ezüstöt, rezet stb. fé-20 meket is megtisztítani és kifényesíteni. A tisztítás és fényesítés úgyszólván pillana­tok alatt eszközölhető. További előnyös tu­lajdonsága az eljárással előállított tisztító­szernek az, hogy nagyon kiadós, tartósan 25 raktározható, nem romlandó, kényelmesen kezelhető, amellett a maróhatás, amely sok tisztítószernél igen hátrányosan megnyilvá­nul, az eljárással készült szernél nem áll fenn. Lényegében a találmány tárgyát képező 30 eljárás: terpentinnek, denaturáltszesznek, lenolajnak és repceolajnak hideg úton való összekeveréséből áll és pedig 100 g tisztító-és fényesítőszerhez 35 g denaturáltszesz, 30 g terpentín, 20 g lenolaj és 15 g repoet- 35 olaj adagolandó. A hideg úton összekevert és jól felrázott anyag azután megfelelően palackolható. Használat előtt az anyag jól felrázandó, a tisztítandó tárgy a tisztító­szerrel benedvesített ruhadarabkával jól 40 átdörzsölendő, utána pedig száraz flanell vagy hasonló ruhával szárazra dörzsölendő, miáltal néhányszori átdörzsölés után a megtisztított felület tükörfényt is nyer. A piszkot a szerrel benedvesített ruha teljes- 45 ségében leveszi és magába szívja. Szabadalmi igény: Eljárás bútor, fém stb. tisztító- és fényesítő­szer előállítására, jellemezve azáltal, hogy 100 g tisztító- és fényesítőszer 50 előállításához 35 g denaturáitszeszt, 30 g terpentint, 20 g lenolajat és 15 g repceolajat adagolunk és ezeket hideg úton jól, összekeverjük. Pallas nyomda, IJudapest.

Next

/
Thumbnails
Contents