92992. lajstromszámú szabadalom • Betétanyaggal ellátott elektromos izzólámpa és hasonló üvegedény

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 92992. SZÁM. - Yll/h. OSZTÁLY. Betétanyaggal ellátott elektromos izzólámpa és hasonló üvegedény. Patent-Treuhand-Gresellschaft fiir elektrische Glühlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 12 ike. Németországi elsőbbsége 1925. évi november hó 7-ike. Elektromos izzólámpák és hasonló üveg­edények élettartamának növelésére azokba bizonyos betét anyagokat szoktak bevinni, melyek a körték megfeketedését meggátol-5 ják és különösen nedvesség maradványo­kat, illetve előállott vízgőzöket lekötnek. A találmány annak felismerésén alap­szik, hogy foszforsavas anhidridnek (fosz­forpentoxidnak) egy tetszés szerinti más 10 metalloid oxidjával való vegyülete betét­anyagul igen jó eredménnyel alkalmaz­ható. Kedvező eredmények adódnak bór­foszíát (BP04 ) alkalmazásánál is. Az ana­lóg szilicilfoszfát (Öi()2 . P2 0B ) hasonló-15 képen hat. Hogy az ilyen közönséges hőmérséklet­nél vízszívó hatást fel nem mutató betét­anyagok jó hatása csak a hő behatásánál fellépő szétbomlásnak vagy már magában 20 véve az elgőzölgésnél fellépő finom elosz­lásnak vagy valamely más körülménynek tulajdonítható-e, a találmány ipari értéke­sítésénél nem fontos. A találmány szerinti betétanyagok ismert 25 módon léghijas lámpák körtéjébe vagy gáz­zal töltött lámpák körtéjébe is bevihetők. A bórfoszfátot például előnyösen vízzel vagy alkohollal szuszpenzióvá keverjük és azután, mint más betétanyagokat, a vilá­gítótest felszálazott tartóállványára szór- 30 juk. Természetesen azonban a világítótes­tet vagy felszálazott állványát bele is márthatjuk a szuszpenzióba. Különösen kedvező a hatás akkor, ha nemcsak a világítótestet, hanem a lámpa vele szom- 35 szédos azon részeit is ellátjuk bórfoszfát­tal, melyek a lámpa üzeménél kevésbbé magas hőmérsékletet vesznek fel, mint az izzótest, úgyhogy a szétbomlás, illetve elgőzölgés fokozatosan történjék. A talál- 40 mány szerinti betétanyagokon kívül más, már ismert betétanyagot is bevihetünk a lámpákba, mint foszfort, halogén sókat (kriolit) vagy oxigént tartalmazó betétanya­gokat. 45 Szabadalmi igények: 1. Elektromos izzólámpa vagy más hasonló üvegedény, azzal jellemezve, hogy abban az izzószál élettartamának növe­lésére oly betétanyag van elhelyezve, 50 mely fioszforsavanhidrid (foszforpent­oxid) és egy tetszés szerinti más metal­loid oxidjának vegyületéből áll. 2. Az 1. igénypont szerinti izzólámpa vagy hasonló üvegedény kiviteli alakja, azzal 55 jellemezve, hogy ebben betétanyag gya­nánt bárfoszfát van elhelyezve. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents