92966. lajstromszámú szabadalom • Vonalválasztó kapcsoló

Megjelent 1 !):*(>. évi április hó 1-én. M AGYAK KIRÁLY! ^j^g^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92966. SZÁM. — VJT/j. OSZTAT.V. Vonalválasztó kapcsoló. Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson cég Stockholm, mint Crowe Douglas Cormach mérnök stockholmi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1926 évi október hó 1-je. Svédországi elsőbbsége 1925. évi október hó 12-ike. A találmány vonalválasztó kapcsolóké­szülék, különösen önműködő távbeszélő be­rendezésekhez, melynél egy sor elektro­mágneses kapcsoló (relais) áramlökések 5 segélyével egymásután kapcsolható. Eddig az áramkör elektromos kapcsoló eszközök révén helyeztetett át egymásután egy re­laisről a másikra. Találmányunk szerint a relais-k elektromos kapcsolóit mechanikus 10 eszközök helyettesítik. A csatolt rajzokon a találmány szerinti szerkezetnek két kiviteli alakja van fel­tüntetve. Az 1. abra a találmány szerinti mechanikus 15 kapcsoló eszközökkel felszerelt, magában véve ismert, többszörös relais nézete. A 2. ábra hozzátartozó felülnézet, a 3. ábra keresztmetszet, a 4. ábra alaprajzrészlet. Az 20 5. ábra részletrajz. A 6. ábra a relaisáram kapcsolási váz­lata. A 7. ábra az 5. ábrán feltüntetett szerkezeti részletnek módosított kivitelét feltüntető 25 részletrajz. Végül a 8. ábra egy további kiviteli példa felül­nézete és a 9. ábra ennek részben metszett oldal­nézete. 30 Az 1--5. ábrákon feltüntetett kivitelben a hosszanti (6) elektromágnes magjának végeit t3. és 4. ábra) (7), illetve (8) vasda­rabok kötik össze két oldalsó (4) és (5) elektromágnes magjaival. A (4) és (5) 35 mágnesek magjainak szabad végei a hosz­szanti (3) vaslaphoz vannak erősítve, melynek alsó szélén tíz darab (1) horjc 3-ív­pálca végei (2) szegecsekkel lenghetően vannak megerősítve. A hosszanti (6) elek­tromágnes mindegyik (1) horgonypálca to fölött egy-egy (9) sarksarut hord, melyek között (10) tekercsek fekszenek. Amint a 6. ábrán látható, e tekercsek egyirányban vannak csévélve és egymással, valamint a (4, 5) mágnestekercsekkel sorba vannak 45 kapcsolva. Az egyes tekercseket összekötő vezetékekből elágazások futnak a rúgozó (11, 12, 13) kontaktuspálcákhoz (lásd 6. ábra és a 3. ábrán fent), mely utóbbiak a (15) kopogtató segélyével a (14) galván- 50 telep egyik sarkával köthetők össze. A (14) telep másik sarka a (4, 5) tekercsek szabad végeivel van összekötve. Ha ez a relais és a kontaktusok a 6. áb­rán vázolt állásban vannak és a (15) ko- 55 pogtató révén áramlökést idézünk elő, ak­kor az áram a két alsó (10) tekercs közti elágazásnál úgy oszlik meg, hogy egyrésze a (4) tekercsen és az el«ő (10) tekercsen át, többi része pedig a többi tekercsen át 60 folyik. Ennek következtében két ellenkező irányú aramkor keletkezik, amelyek a két első (10) tekercs közti sarunál erős mág­nessarkot idéznek elő, melynek ellensarka a (3) vaslapon fekszik (3. ábra). A mágne- 65 sezett saru magához húzza az alatta levő (1) horgonypálca szabad végét, mi mellett a többi horgony nyugalomban marad. Mindig azon két tekercs közti saru vonzza magához az alatta levő horgonyt, amely 70 két tekercs közti elágazásba ment az áram. Az (1) horgonypálcák mindegyike két kontaktusrúgócsoportot mozgat, még pe-

Next

/
Thumbnails
Contents