92962. lajstromszámú szabadalom • Kerék műtőasztalok, betegkocsik, tolókocsik, gyermekkocsik és hasonlókhoz

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. :,1 AGYAK K1KALYI SZABADALMI HrRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92962. SZÁM. — XX/C. OSZTÁLY. Kerék műtőasztalok, betegkocsik, tolókocsik, gyermekkocsik és hasonlókhoz. Bruck I. Henrik fémbútor gyáros Budapest. A bejelentés napja 1926. évi február hó 19-ike. A találmány tárgyát műtőasztalokhoz, betegkocsikhoz, tolókocsikhoz, gyermek­kocsikhoz és hasonlókhoz alkalmazott ke­rék képezi, melynél a kerékagy golyós 5 csapággyá van kiképezve, miáltal a ke­réknek könnyű forgása van biztosítva. A találmány lényegét az képezi, hogy a ke­rékagy két végén kiképzett perselyben egy-egy, a tengelyre ráhúzott kúpos 10 syűrűbetét van elhelyezve, melynek kú­pos vége a golyók alá nyúlik és azokat a persely falához szorítja, továbbá, hogy a kerékagy belső perselyében lévő gyűrű­betét egy nyomórúgó hatása alatt áll, lö mely a golyókat a persely fal és a gyűrű­betétek között egyenletes nyomás alatt tartja. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá-20 ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a tengelyen ágyazott kerékagy hosszmetszete, a 2. ábra a kerék oldalnézete, a 3. ábra a kerék elölnézete. 25 Az (a) tengelyre ráhúzott (b) kerék­agynak két vége egy-egy (c) persellyé van kiképezve és ezekben van a csapágy (d) golyóit tartó (f) kosár elhelyezve. Ugyancsak a (c) perselyekben, egy-egy, a 30 tengelyre ráhúzott kúpos (g) gyűrűbetét van elhelyezve, melyeknek kúpos végei a (d) golyók alá nyúlnak és azokat a per­sely falához szorítják. A külső (c) perselyüreget a tengelyhez 35 a (h) csavar segélyével hozzárögzített (i) lemez zárja el és ezen lemeznek támasz­kodik neki a külső üregben lévő (g) gyűrűbetét. A belső (c) perselyüregben levő (g) gyűrűbetét a (j) nyomórúgó ha­tása alatt áll, melynek végei egyrészt a 40 (g) gyűrűbetétnek, másrészt pedig az (a) tengely lépcsős kiugrásának vannak neki­fektetve. A (j) nyomórúgó a (d) golyókat állandóan és egyenletesen a (g) gyűrű­betétek ós a perselyfal közé szorítva 45 tartja. Ha a golyók elkopnak, a (j) rúgó önműködően utána szorítja a (g) betéte­ket, úgyhogy fölösleges a golyóknak kü­lön utánaszorítása, a rúgó alkalmazása által a tengelynek a golyók kopása foly- 50 tán a csapágyban való lötyögése bizton­sággal el van kerülve. Szabadalmi igény: Kerék műtőasztalok, betegkocsik, toló­kocsik, gyermekkocsik és hasonlókhoz, 55 melynél a kerékagy golyós csapággyá van kiképezve, azáltal jellemezve, hogy a kerékagy két végén kiképzett per­selyben egy-egy, a tengelyre ráhúzott kúpos gyűrűbetét van elhelyezve, me- 60 lyeknek kúpos végei a golyók alá nyúlnak és azokat a persely falához szorítják, jellemezve továbbá azáltal, hogy a kerékagy belső perselyében levő gyűrűbetét egy nyomórúgó hatása 65 alatt áll, mely a golyókat a perselyfal és a gyűrűbetótek között egyenletes nyomás alatt tartja. 1 rajzlap melléklettel. Hallás nyumda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents