92954. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton-koporsó

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92954. SZÁM. — XVIII/c. OSZTÁLY. Vasbeton koporsó. Lipcsei László kőművesmester Orosháza. A bejelentés napja 1926. évi március hó 12-ike. A találmány tárgyát képező vasbeton­koporsó (1) hálózatból, (2) a hálózatra fel­dolgozott vasbetotthabaresból és (3) díszí­tésből áll, melynek előállítása a következő 5 eljárás szerint történik: A hálózat változó átmérőjű lyukacsok­kal sűrűn ellátott, kb. X> mm vastagságú hengerelt vaslemezből készül az eddig szo­kásos drót- vagy vaspáleákból álló hálózat 10 helyett. A hálózat alsó és felső részének pereme megfelelő méretű szegletvassal van ellátva és akként alakítva, hogy az alsó rész hornyába illeszkedik a felső rész eresztéke (2. és 3. ábra (5), (7). A hálózat 15 alsó részén alul a négy sarkán négy láb van alkalmazva, két oldalán megfelelő magasságban az emeléshez szükséges két fogantyú, (3, 4) a felső rész két végén pe­dig egy-egy díszfogantyú, (10) ez utóbbi 20 fogantyúk alatt egy-egy záró csavar van a koporsó lezárása céljára (6). Az alsó és felső rész belső oldalán egymástól egyenlő távolságra hengerelt vasból készült öt— hat merevítő van elrendezve megfelelő 25 szélességben ós vastagságban. Az ekként elkészített egész hálózat miniummal men­tesít tetik a rozsda behatása ellen. A vasbetonhabarcs összetétele, vagyis szénsalak, finom homok és cement az eddig 30 is ismert módon összekevertetnek először szárazon, azután vízzel elegyítve. Az elké­szített habarcs leírt hálózatra dolgoztatik fel úgy kívülről, mint belülről olyként, hogy a koporsó falvastagsága összesen kb. 12 m m legyen. A habarcsnak a hálózatra 35 való feldolgozása történhetik kézi erővel, az egyéb habarcs felkenéséhez (vakolás­hoz) hasonló módon, vagy géperővel nyo­más útján egy, a hálózat alsó és felső ré­szének megfelelő alakban, vasöntvényből 40 készült forma (mintaállvány) segélyével. A lábak, fogantyúk, díszfogantyúk és zárócsavarok azonban szabadon hagyat­nak, nem vonatnak be habarccsal, hanem tetszés szerinti színben festékkel színeztet- 45 nek. A fentírt módon elkészített koporsó külső felületére gipsz-masszát frecskelünk fel és azt festjük tetszésszerinti arany, ezüst, bronz, réz stb. színnel, ezenfelül gipszöntvényből készült dombormű díszí- 50 téseket ragasztunk fel gipszkeverékkel s e díszt is megfelelő módon színezzük. Szabadalmi igény: Vasbetonkoporsó, jellemezve azáltal, hogy sűrűn likacsolt vaslemez alkalmaztatik 55 hálónak, mely belülről merevítőkkel van ellátva, fe melyre salak-, homokból és cementből álló betonkeverék dolgoz­tatik fel kézi erővel, vagy géperővel nyomás útján forma (mintaállvány) 60 segélyével, jellemezve továbbá azáltal, hogy az elkészített koporsó külső felü­lete gipszanyaggal frecskeltetik be, ak­ként színeztetik, s végül megfelelően színezett gipszdoinborművel díszíttetik. 65 1 rajzlap melléklettel. Pallns nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents