92813. lajstromszámú szabadalom • Rács elektroncsövekhez

Megjelent 45 D.'JO. évi április lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JnHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93813. SZÁM. VLL/J. OSZTÁLY. Rács elektroncsövekhez. Schrack Eduárd gyáros Wien. A bejelentés napja 1925. évi február hó 12-ike. A vákuumba zárt izzószál a bevezetett áram hatására közepén hevül fel legjob­ban, mert végei hőelvezetés folytán lehűl­nek. Az izzószál tehát, ha végig egyenlő 5 keresztmetszetű, közepén a legmelegebb. Ha ilyen szálat elektronforrásként hasz nálunk, a közepe lesz a leghatásosabb, ítácselektródás elektroncsöveknél célszerű lesz tehát az izzószál középrészét jól ki-10 használandó, ezt a rács közelébe hozni. A rács oly hosszú legyen, hogy az izzószálat végig körülvegye, nehogy az izzószál vé­geinek kisugárzása az anódot közvetlenül érje, ami a detektorhatást rontaná. A rács 15 és izzószál közé a szál végein nagyobb, mint középen. Ekkor a rács és az izzószál közti érintkezés biztosabban lesz elkerül­hető. A fenti meggondolás alapján a talál-20 mány szerint a rácsot középen szűkülő, nagyjában kettős kúpalakban képezzük ki. E kiképzés előnye az is, hogy nem kell külön gondoskodni a rács merevítéséről, továbbá, hogy a rácsrudak végei kényel-25 mesebben erősíthetők a rács tágabb végei­hez, mint az eddigi szűkvégű rácsoknál. Az eddigi szűk rácsok mellett az izzószál centrikus beigazítása is nehezen ment, A találmány szerinti rácsnál az izzószálat 30 csak a rács szűkebb középrészén kell pon­tosan a rács hossztengelyébe hozni, amihez elegendő lesz az izzószál tartódrótjait kissé elhajlítani, amit a végig szűk rácsoknál ve­szélyes lett volna megtenni, mert az izzó-35 szál könnyen érintkezésbe juthatott volna a rács végeivel. A találmány szerinti rács készíthető pél­dául drótnak kettős kúpalakú magon való tekercselésével vagy bádogból is, amint az a csatolt rajzon látható. Az 40 1. és 2. ábra egy bádogból készült rács oldal-, illetve végnézete (nagyított lépték­ben). Ez a kivitel a 3. ábra szerint kivágott bádogsza­lagból készíthető. E szalagból levá- 45 gott megfelelő hosszúságú darab hen­geresen meghajlítandó. Ekkor a szalag (1) szélei a rács véggyűrűit, az U-alakú (2) rácsrudak pedig töveiknél sugárirányban lehajlítva a közép felé szűkülő rácsot ké- 50 pezik, A 4. ábra a rácsnak a (3) anóddal és a (4) izzószállal való összeállítását tünteti fel távlati képben. A rács más módon is készíthető. Fontos 55 csak az, hogy a rács és izzószál közti tá­volság középen kisebb legyen, mint az izzószál végein. Szabadalmi igények: 1. Elektroncsövek izzószálát koaxialisan 60 körülvevő rács, azáltal jellemezve, hogy olyan köpenyt alkot, amely a köpeny belsejében haladó geometriai tengely­hez középső részén közelebb van, mint a végeken. 65 2. Az 1. igénypontban védett rács kiviteli alakja hengeres anódú és axiális izzó­szálas elektroncsövekhez, azáltal jelle­mezve, hogy köpenyfelülete közepe tá­ján szűkített forgástest alakjával bír. 70 3. Az 1. igénypontban védett rács kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy bádog­ból van kivágva és hajlítva. 4. A 3. igénypontban védett rács kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy két 75

Next

/
Thumbnails
Contents