92754. lajstromszámú szabadalom • Székkarika, székkötő és gyéb székalkatrészek

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92754:. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Székkarika, székkötés és egyéb székalkatrészek. Jeszenszky Lajos asztalosmester Budapest. A bejelentés napja 1926. évi augusztus hó 24-ike. A székalkatrészek, . úgymint székkari­kák, székkötések stb. eddig hajlított fá­ból készültek és ezáltal előállítástik igen drága volt. Ezzel szemben a találmány 5 szerinti székalkatrészek lényegét az ké­pezi, hogy szálaikkal egymásra merőlege­sen egymásra helyezett és összeenyvezett, úgynevezett keresztenyvezett furnirleme­zekből vannak kivágva, tehát hajlítás 10 nélkül vannak előállítva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra egy székkarika egy részének 15 felülnézete, a 2. ábra pedig ugyanezen székkarika ke­resztmetszete nagyobb léptékben. A székkarika a szálaikkal egymásra merőlegesen elhelyezett és összeenyve-20 zett, ú. n. keresztenyvezett (a, b, c, d, e, f, g, h) furnirleinezekből van kivágva és minden hajlítás nélkül előállítva. Ez az előállítási mód sokkal egyszerűbb és ol­csóbb, mint a hajlítás. A furnirlemezek számát tetszés szerint lehet megválasz- 25 tani és nemcsak székkarikát, hanem szék­kötéseket ós bármely más székalkatrészt is lehet így készíteni. Az így készült szé­kek főleg mozgóképszínházak, kávéházak, vendéklők és egyéb nyilvános helyiségek 30 számára igen alkalmasak, azonban magán­lakásokban is elhelyezhetők. Szabadalmi igény: Székkarika, székkötés és egyéb székalkat­részek, azáltal jellemezve, hogy szá- 35 laikkal egymásra merőlegesen egy­másra fektetett és összeenyvezett, úgy­nevezett keresztenyvezett furnirleme­zekből vannak hajlítás nélkül kivágva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents