92669. lajstromszámú szabadalom • Csúszósaru mindenféle gépjárműhöz

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92669. SZÁM. — XXa/3. OSZTÁLY. Csúszósaru mindenfajta gépjárműhöz. Cizek József hivatalnok Wien. A bejelentés napja 1926. évi jnlius hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1925. évi szeptember hó 26-ika. A találmány tárgya mindenfajta gép­járműhöz való csúszósam, melynek ren­deltetése a kereket szükséges esetben arra képessé tenni, hogy egy talajlyukból vagy 5 más bemélyedésből ki tudjon emelkedni. A csúszósaru csak szükség esetén erősítte­tik a kerékre, mely felerősítés a legegy­szerűbb módom, csupán csak feszítés által eszközöltetik. 10 A találmány szerinti csúszósaru a rajzon egy példaképeni foganatosítási alakjában távlati képben van bemutatva. A csúszósaru egy, a kerék futófelületét átfogó (1) lemezből áll, melynek mellső 15 vége horogszerűen van kiképezve. Az (1) lemez hátsó vége megf elelően ki van szé­lesítve és egy (2) csuklós rudat hord, amelybe a (3) feszítőzár van beiktatva. A (2) csuklós rúd sziabad vége, amely a kerék 20 agyáig ér, villásra van kiképezve, úgy­hogy a kerékagyat a kerület egy részén körülfogja. Az alaplemezen egy eltolható, végéin horogszerűen kiképezett (4) rész van elrendezve, mely az (5) csavarral vagy 25 más alkalmas módon az alaplemezen meg­erősíthető. A csúszósaru alkalmazási módja a kö­vetkező: Az alaplemezt tetszés szerinti helyen a 30 kerék futófelületére helyezzük, mimellett a horogszerű vég a kerékkoszorút kívül­ről átfogja. Az elmozdítható részt úgy rög­zítjük, hogy annak horogszerű része a kerékkoszorút a belső oldalról fogja kö­rül. Erre a csuklós rudat az agyhoz fék- 35 tétjük és a feszítő zárnak megfelelő for­gása által addig hosszabbítjuk meg, míg a rúd megtámaszkodik és a kereket kapocs­szerűen körülfogó csúszósaru helyzetében elmozdíthatatlanul rögzíttetik. 40 A kerék kerületén és szélén oldalt túl­nyúló csúszósarulemez mintegy markolót képez, mely a talajban le van horgonyozva ós ily módon a kereket talajlyukakból és más hasonlókból kiemeli. 45 Magától értetődiík, hogy szükség esetén nemcsak egy, hanem több csúszó sarut erő­síthetünk a kerékre. Szabadalmi igények: 1. Osúszósaru mindenfajta gépjárműhöz, 50 jellemezve a kereket átfogó, több ré­szes, széles kapocs által, melynek meg­hosszabbított lábr észe csúszó sarulemez­ként (emelőlemezként) van kiképezve. 2. Az 1. igénypont szerinti csúszósaru fo- 55 ganaitosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a kapocs részei egymáshoz képest elállíthatok. 3. Az 1. igénypont szerinti csúszósaru fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, 60 hogy a csúszósarulemez (emelőlemez) egy elállítható dúcrúd segélyével van az agyon megtámasztva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents