92632. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orgános higanyvegyületek előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93633. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás új orgános higanyvegyületek előállítására. Deutsche Gold- und Silbersclieideanstalt v orm. Rössler Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1924. évi január hó 26-ika. A 88084. sz. szabadalomban eljárás van védve új orgános higanyvegyületek előál­lítására, nem helyettesített vagy tetszőle­gesen helyettesített vegyes alifás-ciklusos, 5 nem-ciklusos kötésben karbonilcsoportokat tartalmazó vegyületek merkurálása által. A ..... sz. szabadalom szerint hasonló kiindulási anyagokat merkurálunk, azon­ban ezek még orgános vagy anorgános 10 chemoterápiai hatóanyagokat, ill. csopor­tokat tartalmazhatnak. A jelen találmány szerint további új és gyógyászatilag fontos vegyületekhez ju­tunk azáltal, hogy a fentemlített kiindu-15 lási anyagoknak amidovegyületekkel vagy hidrazinnal vagy ezen anyagok származé­kaival alkotott kondenzációs termékeit merkuráljuk. Amellett akár az aromás, akár az alifás maradék, vagy akár mind-20 kettő tetszés szerint lehetnek szubsztitu­álva. Továbbá akár az aromás, akár az alifás, akár pedig mindakét maradékban jelen lehetnek anorgános vagy orgános gyógyászatilag fontos hatóanyagok vagy 25 csoportok, pl. arzén vagy arzénmaradé­kok, jód, antimon naftalinszulfosav és ezek származékai. Példák: 1. 3 g p-acetofenonarzinsav-szemikarba-30 zont n-nátronlúgban feloldunk és az ol­dathoz kb. 2 g frissen lecsapott higanyt adunk. A reakció már hidegen beáll a higanyoxid feloldódása közben. Az olda­tot leszivatjuk, a tiszta sEüredéket semle­gesítjük és az előállott higanyvegyületet 35 leszivatjuk és megszárítjuk. Alkáüával való semlegesítés után a savat só, pl. a vízben jól oldódó nátronsó alakjában kap­hatjuk meg, amely a vizes oldatból pl. alkohollal való kicsapás útján szilárd 40 alakban előállítható. 2. A p-acetofenonkarbonsav szemikarbar zonját az 1. példa szerint merkuráljuk. Az előállott higanyvegyületet, az előbb is­mertetett módon só alakban vihetjük át. 45 Szabadalmi igény: Eljárás új orgános higanyvegyületek elő­állítására, azzal jellemezve, hogy nem helyettesített vagy tetszőlegesen he­lyettesített, pl. gyógyászatilag fontos 50 hatóanyagokat vagy csoportokat tar­talmazó, vegyes alifás-ciklusos, karbo­nilvegyületeknek amidovegyületekkel hidrazinnel vagy ezek származékaival alkotott kondenzációs termékeit mer- 55 kuráljuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents