92581. lajstromszámú szabadalom • Vetítőernyő és eljárás annak előállítására

Megjelent 193Q. évi április lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92581. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Vetítőernyő és eljárás annak előállítására. Ilj. Krepuska Lajos gépész mérnök Budapest. A bejelentés napja 1926. évi március hó 19-ike. Jelen találmánynak az a célja, hogy olyan vetítőernyőt nyújtson, amely nap­nali vagy egyéb szétszórt külső világítás mellett is kontrasztdús képeket szolgáltat. 5 A találmány lényegileg abban áll, hogy az ernyő egyneműen homályos (matt), áttetsző és sötét színű anyagból van. „Sötét szín" alatt, a jelen találmány szem­pontjából, a fényelnyelés bármely árnya­ló latának legalább is olyan mérve értendő, amilyen pl. a napfény elől óvó szem­üvegeknél szokásos. Az új ernyő optikai­lag nem egyéb, mint fekete, de homályos (matt) üveg. Ezen, akár ráeső, akár áteső 15 vetítéssel dolgozunk, a képnek megvilá­gított részei közönségesen érvényesülnek, ellenben a megvilágítatlan árnyékok sötétsége, az ernyő saját sötétsége, vala­mint fényelnyelése és reflexmentessége 20 folytán fokozódik, úgyhogy a fehér-fekete közötti ellentét végeredményben erősen hangsúlyozódik. Azáltal, hogy az ernyő aktív része egy­nemű, a vetítőfelület egységes és egyen-25 letes marad, a képek pedig élesebbekké válhatnak. További előny az is, hogy a képek, az oldalt ülő néző szempontjából, nem szenvednek torzítást az ernyő szerke­zetéből kifolyólag. 30 Ezek az előnyök csak fokozódnak, ha az ernyő anyagában van sötét színűvé festve, mert evvel az optikai viszonyok még egyenletesebbekké válnak. Önmagukban véve ismeretesek a gyön-35 gyökből, üvegzuzalékból, vagy egyéb apró részekből készült vetítőernyők. Jelen ta­lálmány szerint már most az egyneműen homályos (matt), áttetsző és sötétszínű apró részeknek úgy tartószövedéke, mint pedig ragasztóanyaga, szintén homályos 40 (matt) és áttetsző. így sem a tartószövedék, sem a ragasztóanyag, nem zavarhatják az eddigiek szerint elért vetítési előnyöket és ezen alárendelt jelentőségű segédeszközök semmiféle aktív optikai szerephez sem jut- 45 nak, tehát többek közt pl. káros reflexiót sem okozhatnak. Az imént említett fajtájú ernyőket a találmány sízerint úgy állítjuk elő, hogy gyönggyé, zúzalékká ill. egyéb apró ré- 50 szekre osztott, áttetsző és sötétszínű üve­get, celluloidot, ill. más egyéb áttetsző és sötétszínű anyagot, maratunk, koptatunk, érdesítünk, lakkozunk, ill. más egyéb, homályosító (mattitó) műveletnek vetünk 55-alá és ezután hintjük és ragasztjuk rá a tartószövedékre. Az aprítás utáni, de fel­hintés és felragasztás előtti homályosítás biztosítja, hogy az ernyőre semmiféle zavartkeltő fényű és csillogású részecske 60 sem kerülhet. Szabadalmi igények: 1. Vetítőernyő, jellemezve azáltal, hogy az ernyő egyneműen homályos (matt), áttetsző és sötétszínű anyagból van. 65 2. Az 1. igénypontban védett vetítőernyő kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az ernyő anyagában van sötét­színűvé festve. 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé- 70 dett vetítőernyő kiviteli alakja, mely­nél az ernyő gyöngyökből, üvegzuza­lékból, vagy egyéb, apró részekből van, jellemezve azáltal, hogy az egyneműen homályos (matt), áttetsző és sötétszínű 75

Next

/
Thumbnails
Contents