92456. lajstromszámú szabadalom • Futóabroncs

Megjelent 1930. évi május lu> 16 6 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92456. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Futóabroncs. Findling- József mechanikus New-York. A bejelentés napja 1925. évi március hó 26-ika. A találmány tárgya géperejű járművek­hez való futóabroncs. A találmány értelmében a futóköpeny­ben levő, szokásos légtömlőt rugalmas töl-5 tés helyettesíti, mely rugalmas anyagból, pl. gumiból vagy hasonlóból készült, fel­tekercselt szalagból áll. A szalag gumiból vagy hasonlóból készült magra tekercsel­hető. 10 A mellékelt rajz a találmány szerint kiképezett futóabroncsnak példakép vett, foganatosítási alakját mutatja és pedig az 1. ábra az abroncs futófelületének felül­nézete a 15 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra metszet az 1. ábra 3—3 vonalán át, a i . • : 4. ábra a töltést alkotó szalag tört nézete, feltekercselés előtt, az 20 5. ábra a futóabroncs egy részének hosszmetszete. A találmány értelmében, a szokásos tömlő helyett, betét gyanánt, összegöngyö­lített szalagból készült, rugalmas töltést 25 használunk. A (11) töltés középrészét a ,(10|)| mag alkotja, melyre a töltés erősen rá van tekercselve. A mag előnyösen gumi­tömlőből áll. A feltekercselés előtt a (10) mag megfelelő hosszúságú egyenes tömlőt 80 alkot (5. ábra). A (11) szalagot spirálisban, erősen rátekercseljük a magra mindaddig, míg a töltés a kívánt átmérőt el nem éri. Emellett a tömlő egyik végén a kúpos (12) mélyedést, a másik végién pedig a hason-85 lóan alakított (13) kiugrást képezzük. Ez­után a (11) szalag szahad végét, vulkani­zálás vagy cementálás által, a töltés testén megerősítjük. A feltekercselés folytán oly testet állítunk elő, mely járművek futó-40 abroncsaiban a szokásos légtömlőt helyet­tesíti, rugalmas töltésként találhat alkalma­zást. Evégből a fentiek szerint előállított, még egyes töltést körré hajlítjuk, a (13) kiugrást a (12) mélyedésbe dugjuk és vul­kanizálás vagy cementálás által egymással 45 összekötjük, mire a töltést a szívós (14) szövettel vonhatjuk 'be. A bevonat oly szé­les lehet, hogy végei még a futóköpeny (15) kidudorodásai fölé húzhatók (3. ábra), melyek szokásos módon a futóköpenynek 50 a keréktalpon való megerősítésre szolgál­nak. A futófelület a haránt futó (16) bevá­gásokkal van ellátva. A (11) szalag vagy tiszta gumiból állhat és tetszőleges erősségű lehet, vagy pedig különböző anyagok össze- 55 tételéből készülhet. Nyilvánvaló, hogy a szalag felgöngyölítéséből képezett töltése erősen rugalmas. A (11) szalag élei, célszerűen, le lehet­nek rézselve, úgyhogy a szalag felteker- 60 cselésénél a töltés végein sima, kúpos ki­ugrás, illetve mélyedés képződik. Szabadalmi igények: 1. Futóabroncs, gyűrű alakú, rugalmas töl­téssel, azáltal jellemezve, hogy a töltés 65 egyetlen szalagból áll, mely magra van tekercselve és melynek vége, ragasz­tás vagy vulkanizálás útján, szilárdan van a felgöngyölt résszel összekötve, jellemezve továbbá azáltal, hogy a sza- 70 lag végei, a magra való feltekercselés után, egy-egy, egymással összeillő és a töltésnek gyűrűalakba való hajlítása után, egymásba dugva, a szabad végek rögzítésére szolgáló, kúpos mélyedést és 75 kúpos kiugrást képeznek. 2. Az 1. igényben védett futóabroncs foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tömlőszálból álló mag, amelyre

Next

/
Thumbnails
Contents