92422. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes tök-, káposzta-, uborka stb. gyalu

Megjelent 193Q. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÍÖ SZABADALMI LEIRAS 92432. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Egyetemes tök, káposzta, uborka stb. gyalu. Horváth Ferenc lakatos Budapest. A bejelentés napja 1924. évi január hó 31-ike. A találmány célja az eddig használt tök, káposzta, uborka, stb. gyalukat cél­szerűen egyesíteni s ezáltal a háztartás részére jelentékeny anyagi megtakarítást 5 biztosítani. Tekintve, hogy a találmány tárgyánál a kivehető fogaskés és a fel­nyitható laposkés tisztítása a lehető leg­rövidebb idő alatt, a legtökéletesebben eszközölhető, a találmány használata idő-0 ben megtakarítást, egészségügyi szem­pontból pedig nagy előnyt biztosít. Az „Egyetemes tök, káposzta, uborka, stb. gyalu", a mellékelt rajz szerint, áll az ismert módon egymáshoz erősített (a) .5 vezetőlap és a (b, bl) oldallapokból, mely utóbbiak közt a (c) késtartólap, az (f) rög­zítő csavar oldása után, a (d, dl) csavarok körül felcsappantható. A (c) késtartólapra a (j, jl) csavarok által felerősített (i) la-10 poskés könnyen cserélhető és élesíthető (b) ábra). Az (a) vezetőlapon a (h, hl) tar­tók akként vannak megerősítve, hogy (y) hézag keletkezzék, amelybe a (g) fogaskés illeszkedik, mely utóbbi, különböző fog­beosztás esetén, különböző vastagságú 25 tökgyalulásra szolgál. Ha a (g) fogas­kést eltávolítjuk, akkor a gyalu átalakul káposzta, uborka, stb. gyaluvá. Az (i) laposkést, az (f) rögzítőcsavar segítségé­vel, bármely tetszósszierinti, vágási vas- 30 tagságra állíthatjuk be. Ha mint tök­káposzta gyalut használjuk a készüléket, akkor a (g) fogaskést az (i) laposkés, az előbbi (1) bevágásaiban való fekvése által, helyzetében rögzíti. 35 Szabadalmi igény: Egyetemes tök, káposzta, uborka, stb. gyalu, jellemezve az (a) vezetőlap és a (h, hl) tartók közt elrendezett, kive­hető (g) fogaskés, továbbá azáltal, 40 hogy az (i) laposkés, (c) tartójával együtt, csapok körül elforgatható illetve az (f) rögzítő csavar segélyé­vel tetszés szerint beállítható. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents