92375. lajstromszámú szabadalom • Ingnadrág férfiak számára

Megjelent 193Q. évi május hó 1-én. MAGYAR KÍRÁLYI SZABADALMI RÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92375. SZÁM. — I/e. OSZTÁLY. Ingnadrág férfiak számára. Piesen Friedrich gyáros Prága. A bejelentés napja 1926. évi március hó 16-ika. Jelen találmány férfiak számára való ingnadrágra vonatkozik és lényegében abban áll, hogy az ing előrésze, mely nyit­ható részleges szélzárás segélyével az ing 5 hátsó részével együtt a nadrágszár nyílá­sait képezi, meg van osztva, és csukható, illetve nyitható. A csatolt rajzon az ingnadrág egy példaképeili kiviteli alakja van feltün-10 tetve. Az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra pedig előlnézet az ingnadrág előrészének fölhajtása után. A rajzon feltüntetett kiviteli példánál 15 az ing (2) mellső, illetve (4) hátsó része az (1), illetve (5) szögalakú betoldásokkal van ellátva, melyek szélei pl. a (6) gom­bok segélyével zárhatók, a nadrágszarak és az ülőrész képzése céljából. 20 A találmány értelmében az így képe­zett nadrágszárak közötti mellső szövet részekre van osztva és ezen részek szélei pl. a (3) gombok segélyével összekap­csolhatók. A mellső szövetnek ez a megosztása, 25 mint a rajzon látható, az ing előrészére is átterjedhet. A nadrágszárak és az ülő­rész képzése tetszésszerinti módon vihető keresztül, úgyhogy az (1) és (5) betoldá­sok és ezek szélének oldható összekötése 30 csak kiviteli példának tekintendő. Szabadalmi igény: Ingnadrág férfiak számára, melynél az ing törzsrészéből az ülőrész és nadrág­szárak a szélükön részleges záróbe- 35 rendezés által vannak képezve, azzal jellemezve, hogy az ülőrészt és a nad­rágszárakat összekötő mellső szövet­rész megvan osztva és részeinek szélei oldhatóan öszekapcsolhatók. 40 1 rajzlap melléklettel. / Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents