92367. lajstromszámú szabadalom • Izzófénylámpa

Megjelent 1930 . évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92367. SZÁM. — Il/d. OSZTÁLY. Izzófénylámpa. Imber Jack gyáros London. A bejelentés napja 1925. évi december hó 30-ika. A találmány olyan izzófény lámpákra vo­natkozik, amelyeknél a világító anyag elége­téséhez szükséges levegő hozzávezetése a lámpa közepén történik. A találmány célja 5 a lángzó és a bélszabályozó alkatrészek szerkezeti kiképzésének és elrendezésének tökéletesbítésében áll, aminek révén ezen lámpák eddig ismeretes hátrányai meg­szüntethetek. 10 Az említett szerkezetű lámpáknál a leg­jobb eredmények elérése végett szükséges, hogy az összes alkatrészek egymáshoz ké­pest pontosan beállíthatók legyenek. Az egyes alkatrészek beállítását a gyárban 15 kielégítő módon végzik ugyan, de azok beállítása szállítás és raktározás közben változást szenvedhet, vagy pedig a lámpa, illetve annak valamely alkatrésze haszná­latnál káros befolyásolást szenved azon 20 körülmény folytán, hogy az egyik alkat­rész a másik alkatrészhez képest a helyes működési helyzetből el'olódik, miáltal a lámpa működésének hatásfoka nagy mér­tékben csökken. Azt találjuk pl., hogy ott, 25 ahol a belső bélcső a külső bélcsővel és a lángzó többi alkatrészeivel való együtt­működés céljából a lámpa aljzatából vagy tartályából a lángzóba torkol, a tartály alakjának bárminő eltorzulása a bélcső 30 kismérvű süllyedését vagy emelkedését okozhatja vagy azt függélyes helyzetéből elmozdíthatja. Ezen körülmény közül bár­melyik a lámpa égési tulajdonságait be­folyásolja, amint azt gyakorlati kísérletek 35 igazolták. A régebbi szerkezetű lámipák hiányainak felismerése alapján és tekintettel a lángzó hatásának fokozására, valamint a közpon­tos huzamú lámpák előnyeinek hasznosítá­sára a találmány tárgyát tevő lángzó úgy 40 van kiképezve, hogy az mint gyári termék alkalmazható központos huzamú és kék lánggal égő beles lámpáknál, amelyeknél a lámpa központos levegőcsövének felső vége azon helyen végződhet, amely az égési 45 anyag számára való tartályon belül vagy kissé ezen tartály fölött fekszik. Az ezen tartályok számára való lángzó belső és külső bélcsöveket hord, amelyek egymás­hoz képest el nem állíthatók és egész hosz- 50 szuk mentén nyitottak. A belső bélcső a külső bélcsőhöz képest előre meghatározott beállítási helyzetben van elrendezve. A kellő közt biztosító alkatrész úgy van el­helyezve, hogy a közbe helyezett bél lehet- 55 séges legnagyobb hatóképességét a bél mű­ködési vesztesége nélkül érhetjük el. Azon körülmény folytán, hogy a belső bélcső­vet több együttműködő szakaszra, illetve részre osztjuk, amelyek a központos levegő- 60 csőből és a lángzó belső bélcsövéből álla­nak, lehetővé válik az olyan lángzók kicse­rélése, amelyek belső bélcsőrésszel van­nak felszerelve. A lángzó által hordott bélcsőrész úgy van elrendezve, hogy a köz- 65 pontos levegőcsőnek a tartály által hordott részével működik együtt, miáltal a lámpa aljzatából a láng szétterelő alkatrészig foly­tonos légvezetéket képez. A találmány tárgya továbbá kicserélhető 70 lángszétterelő alkatrész, amely a belső bél­cső szájnyílásába helyezhető és úgy van kiképezve, hogy fénytelen égés tartható fenn akár fel, akár le van csavarva a bél. A lángszétterelő alkatrészt körülvevő kú- 75 pos cső, amely azzal és a bélcsővel keverő kamra képzése végett együttműködik, az izzótesttel állandó szilárd összeköttetésben

Next

/
Thumbnails
Contents