92315. lajstromszámú szabadalom • Készülék az emberi láb körvonalainak közvetlen levételére

. Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI KIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92315. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Készülék az emberi láb körvonalainak közvetlen levételére. Stegrmüller Rudolf cipőgyáros Graz. A bejelentés napja 1925. évi február hó 27-ike. A találmány oly készülékre vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy az emberi láb alakjának állító csavarok és nagyjában a láb alakját követő profilsínek segélyével 5 felvett kontúrvonalait rajzfelületre vigyük át, miáltal pl. cipőfelsőrészek számára való mintarajzokat, minden nehézség nél­kül készíthetünk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 10 példaképem foganatosítás! alakját szem­lélteti A készülék lényegét az (1) fenékkeret és fából vagy vasból készült két (2) profil­sín alkotja (1—3. ábra). A normális lábak 15 számára való cipőszámoknak megfelelően kiszabott (1) fenékkereten a mellső és hátsó (2) profilsín elcsúsztatható és (4) szárnyas csavarok segélyével rögzíthető. A (2) profil­síneket, csúsztatás útján, a szükséghez mér-20 ten, a láb mellső vagy hátsó kontúrvona­lához közelítjük. A két (2) profilsínen, egymás fölött, több (3) csavar van elrendezve, melyek a láb kerületéhez szoríttatnak és vagy külön-25 külön vagy pedig elcsúsztatható (5) acél­szalagokkal vagy más hajlékony segéd­eszközökkel egyetemben, pontosan a láb kontúrvonalát reprodukálják, úgyhogy a kontúrvonalakat, mintarajzok előállítása 80 céljából, rajzfelületre, minden nehézség nélkül, közvetlenül átvihetjük. Hogy ezt az átvitelt jobban foganatosíthassuk, az (1) fenékkeretet, a lábfej függélyes síkjában, célszerűen, két részből készítjük, úgyhogy a fenékkeret egyik fele, a rajta maradó 35 két (2) profilsínnel egyetemben, lehetővé teszi, hogy a láb kontúrvonalait rajzfelü­leten közvetlenül ábrázolhassuk. A sarokmagasságot, illetve a lábnak a fenékhez képest elfoglalt helyzetét e fenék- 40 keret sarokrésze alatt elrendezett, több, csuklószerűen egymással összekötött, priz­más részből összetett (6) sarokmércével állapíthatjuk meg gyorsan. Szabadalmi igények: 45 1. Készülék az emberi láb kontúrvonalai­nak közvetlen levételére, mintarajzoknak közvetlen előállítása céljából, csavarok segélyével a lábhoz illesztendő, elcsúsz­tatható acélszalagok vagy más, hajié­kony segédeszköz segélyével, jellemezve azáltal, hogy az acélszalagok beállítá­sára szolgáló csavarok nagyjában a láb alakját követő profilsíneken vannak elrendezve, melyeik a láb normális talp- 55 alakjának megfelelő fenékkereten be­állíthatók és rögzíthetők. 2. Az 1. igényben védett készülék fogana­tosítási alakja, jellemezve több, csukló­szerűen egymással összekötött, prizmás 60 részből összetett sarokmérce által (mely sarokmagasságnak, illetve a lábnak a fenékkeret sarokrésze alatti helyzetének megállapítását elősegíti). 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents