92290. lajstromszámú szabadalom • Cosinus-szabályozó készülék

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92290. SZÁM. — Yll/g. OSZTÁLY. Cosinus ©-szabályozó készülék. Mecliano elektromos speciál-készülékek r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1926. évi január hó 4-ike. A találmány tárgya olyan készülék, melynek célja, hogy váltakozó áramú há­lózatokban az áramerősség és az áram­feszültség közt lévő © fáziseltolódás! szö­get kapacitások önműködő be-, ill. kiik­tatásával úgy befolyásolja, hogy a cos. <p teljesítménytényező állandó maximális értékű maradjon. A rajzon a találmány vázlatosan van bemutatva. Az 1. ábra a kapcsoló készüléket oldalnézet­ben és az azt vezérlő készüléket távlati képben mutatja, míg a 2. ábra az 1. ábra baloldali részének felülnézetét ábrázolja. Lényegében a találmánybeli szabályozó olyan készülékből áll, mely a sin. <p érték­nek megfelelő elállítást szenved és ezzel olyan kapcsoló berendezést vezérel, mely kondenzátor-csoportokat iktat be a háló­zatba, ill. iktat ki abból. Az (1) tengelyen a (2) tárcsa ül, mely a (3) és (4) elektromágnes sarkai közé nyúlik. A (3) mágnest az áramerősség, a (4) mágnest az áramfeszültség hatása ger­jeszti. A (2) tárcsa tehát a pillanatnyi 3Ín. o értékeknek megfelelő forgató nyo­matékot kap, melyet az (5) spirálrúgók kompenzálnak, úgyhogy mindegyik pilla­natnyi vak-teljesítmény-ér féknek a tárcsa bizonyos helyzete felel meg. Az (1) tengelyen továbbá a (6) bütykös árcsa ül, mely két, különböző sugarú és területi kiterjedésű szektorból áll. Ez a íütykös tárcsa, helyzete szerint, vagy negakasztó ütközőül szolgál az alább is­nertetett (8, 8') kontaktus-rúgóknak vagy )edig nem befolyásolja ezeket. Egy-egy pár (7, 8), ill. (7', 8) rúgós lamella befelé [az (1) tengely felé] hajolni és a közöttük 40 lévő (9), ill. (9') kontaktus-tuskókat egy­másra nyomni igyekszik, úgyhogy az egymással vezetően összekötött (7, 7') belső és a (8, 8') külső rúgók közt a kon­taktus általában zárva van. A (7, 7') belső 45 rúgókra a (10) elliptikus tárcsa hat, mely a (11) tengelyen ül. Ezt a tengelyt vala­mely kis, a rajzon nem ábrázolt segéd­motor folytonos forgásban tartja. A (10) elliptikus tárcsa, forgása közben, 50 a (7, 7') belső rugókat felváltva szét­nyomja és összehajolni engedi. A (7, 7') belső rúgók, ekkor a (9, 9') kontaktus-tus­kók közvetítésével, a (8, 8') külső rúgókat szétnyomják és összehajolni engedik. A 55 rúgópárok tehát rezgő nyomást végeznek, miközben a (9, 9') tuskók mindaddig kon­taktust létesítenek, amíg a (8, 8') külső rúgók valamelyikének szabad kilengéseit meg nem gátoljuk, tehát amíg a (8, 8') 60 rúgók felső, befelé és lefelé görbített vége a (6) bütykös tárcsa kerületéhez nem ütő­dik. Ha tehát olyan helyzetbe forgott ez a (6) bütykös tárcsa, hogy az egyik külső rúgó, a rajz szerint pl. a (8'), a bütykös 65 tárcsa kerületéhez ütődik, e rúgó befelé lengése meg van gátolva, a hozzátartozó (7') belső rúgó ellenben tovább is szaba­don befelé lenghet. A (9') tuskóknál tehát megszűnik a kontaktus és a (7', 8') rúgó- 70 kon keresztülmenő áram rövid idei meg­szakítást szenved mindaddig, amíg a (10) elliptikus tárcsa hatása alatt, a (7') rúgó, a (9') tuskók közvetítésével, a (8') rúgót ismét kifelé nem hajlítja, Ezek az áram- 75 megszakítások most a (11) tengely minden fordulata alatt, kétszer következnek be,

Next

/
Thumbnails
Contents