92250. lajstromszámú szabadalom • Beforrasztógép elektromos izzólámpák és hasonló üvegedények részére

Megjelent 193Q. évi május lió 162-én. MAGYAR KIRÁLYI SAfBBf, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92250. szám. — YLI/H. OSZTÁLY. Beforrasztó gép elektromos izzólámpák és hasonló üvegedények részére. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Gltthlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1926. évi január hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi március hó 7 ike. Tartóállványnak elektromos izzólám­pákba vagy hasonló üvegedényekbe való beíorrasztására szolgáló gépeknél az egy­mással összeforrasztandó üvegrészek hoz­. závezetése leginkább úgy történik, hogy a gépet kiszolgáló munkás először is a tartóállványt a tartófejorsónak egy fura­tába illeszti és ezután búrát borít reá, amennyiben utóbbit felülről ugyanazon ) tartófejnek teljesen vagy részben zárt gyűrűs villájába, akasztja. Minthogy a munkásoknak nincs mindig meg az ehhez szükséges könnyű, nyugodt kézmozdula­tuk, előfordul, hogy egy nem eléggé egye-i nesen beakasztott búrának viszonylag szűk nyaka a tartóállvány drótocskáit megsérti. A megsérült állvány eltávolí­tása és uj részek beillesztése azonban törésből származó károkon kivül jelenté­) keny időveszteséget is okoz. A találmány ezen hátrányt a búrát tartó villának új­szerű kiképzése és a tartóállványt felvevő tartófejorsó mozgásának sajátos mértéke által küszöböli ki. j A találmány értelmében a búra tartá­sára szolgáló és ismert módon a búra könnyebb beillesztése és kiemelése céljá­ból oldalsó kivágással ellátott gyűrűalakú villán rúgó hatása alatt álló szorító emelő ) van elrendezve, mely a gyűrűalakú villa által szabadon hagyott búrarészt körül­fogja és a villát a búrának szilárd be­zárása mellett csaknem zárt gyűrűvé egészíti ki. A tartóállványt felvevő orsó i a beillesztési és kiemelési helyzetben megtámasztó pályáról való lecsúszás által az egész vagy csaknem az egész búra­hosszal lesűlyeszthető, úgyhogy a gép ezen helyzetében az orsó alsó helyzetében be­illesztett tartóállvány még a búra nyitott 40 széle alatt fekszik. Minthogy az orsó le­süllyesztésével egyidejűleg vagy kevéssel ennek befejezte után a búrát tartó villát kiegészítő szorító emelő például ütköző hatás folytán a búráról önműködően le- 45 emeltetik, ennek folytán a beillesztési és kiemelési helyzetben nemcsak a készen beforrasztó lámpát lehet kényelmesen kivenni, hanem mindenekelőtt új tartó­állványnak a mélyen lesüllyesztett orsóba 50 való beillesztése után a nyitott tartó vil­lába elölről kényelmesen új búrát tolha­tunk be. Ha csúcs nélküli izzólámpák előállításá­ról van szó, melynél a tartófejorsóba a 55 tartó állvánnyal egyesített légmentesítő csövecskét illesztünk, akkor az orsónak a kiemelési helyzetben való mély lesüllyesz­tésénél a kész lámpán függő légmentesítő csövecskét teljesen felszabadítjuk, ugy- 60 hogy még az ilyen csúcs nélküli izzólám­pákat is kényelmesen előre vehetjük ki a beforrasztó gépből. A kész lámpák el­távolításának és a búrák beillesztésének új módja folytán egyrészt a törés veszélye 65 csökken, másrészt a gép kiszolgálása könnyebb és a kiszolgáló munkás kevésbé fárad ki. A tartófejorsónak a beillesztési és ki­emelési helyzetben való mély lesűlyesz- 70 tése továbbá módot nyújt arra, hogy az orsóval lefelé csúszó felesleges búranyak­rész útjában egy vagy több szilárd ütkö­zőt rendezzünk el, melyek a beléjük ütköző és ezáltal leváló búranyakrószt az orsóról 75 letolják és ezáltal önműködően gyűjtő

Next

/
Thumbnails
Contents