92157. lajstromszámú szabadalom • Légfertőtlenítő készülék

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 93157. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Légfertőtlenítő készülék. Takács Károly nyűg'. máv. állomáselőijáró Budapest. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 1-je. LO L5 A találmány tárgya légfertőtlenítő­készülék, melynek előnye az eddigi ha­sonló készülékekkel szemben abban rej­lik, hogy belseje könnyen tisztítható, to­vábbá, hogy a beöntőesap megerősítése olymódon történik, hogy az a csaptető ki­nyitásakor nem csavarodhatik ki, mint az eddigi készülékeknél, végül pedig, hogy a szórófej rúgóhatás alatt áll, miáltal he­lyéről nem mozdulhat el és a folyadéknak egyenletes porlasztását biztosítja. Emellett a készülék egyszerű szerkezetű és csak kisszámú kopásnak kitett alkatrésze van. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alakjá­ban hosszmetszetben van feltüntetve. Az (I) rézhenger egyik végére az (0) kúp, másik végére pedig a (D) fenéklap van forrasztva és ez utóbbi fölé a (C) ta­>0 karó díszlap van erősítve. Az (I) henger oldalán a (G) beöntőesap van megerősítve olymódon, hogy a hengerfal köralakban ki van vágva és a kivágás mentén befelé álló (II) peremmel van ellátva és ehhez >5 a peremhez hozzá van forrasztva a (G) csap. Ennek a csapnak elzárására a belé­csavarolható (H) csaptető van alkal­mazva. Az (I) henger belsejében az (E) szivattyúcső van megerősítve, melynek az [0 (0) kúpban levő részéhez az (M) szelepház csatlakozik olymódon, hogy a készülék hossztengelyével hegyes szöget zár be és a fenéklap felé hajlik. Ez a szelepház csak az (E) cső faláig terjed, ahhoz hozzá van forrasztva és nem nyúlik bele az (E) cső belsejébe. Az (E) szivattyúbenger belse­jében az (F) dugattyúrúd van elhelyezve, mely keresztülhatol az (E) cső alsó végét lezáró (B) fejen és az (A) fogantyúban 15 végződik. A dugattyúrúdnak az (E) hen- 40 gerben levő végére viszont a (K, L) tö­mitőbőrözet, valamint az (N) dugattyú­test van felerősítve. Az (E) cső belsejében a (J) ütközőgyűrű van megerősítve, alsó végéhez pedig az (R) szelepház csatlako- 45 zik a lefelé nyíló (P) szeleppel, mely (T) tömítőgyűrűvel van felszerelve. A szelep­ház alsó részére az (X) szórófurattal el­látott (V) kupak van rácsavarva. Ennek belsejében helyezkedik el az (U) szórófej. 50 A (P) szelep, valamint az (U) szórófej kö­zött az (S) rúgó van elrendezve, mely egyrészt a (P) szelepet rászorítja a szelep­fészekre, másrészt pedig a szórófej elmoz­dulását meggátolja. A készülék működése a következő: A (G) csapon át az (I) hengert megtöltjük a légfertőtlenítő folyadékkal, azután a készüléket csúcsával lefelé tartjuk és az (A) fogantyúnál fogva az (F) rudat ki­húzzuk. Ezáltal az (M) szelepen át folya­dék szívódik az (E) cső belsejébe. Ha már most az (F) dugattyúrudat ismét betol­juk, akkor az (M) szelepház szelepe be­zárul és a nyomás folytán a (P) szelep fel- 65 nyílik és ez utóbbin át a folyadék a (V) kupakba jut, ahonnan az (U) szórófejen, valamint a kupak (X) szórónyílásán át elporlasztott állapotban a szabadba szorí­tódik. _ 70 Tisztításnál a dugattyúrudat az (E) cső­ből kihúzzuk, a (V) kupakot, valamint az (R) szelepházat leszereljük és most, mint­hogy az (M) szelepház nincs útban, az (E) csőben megrekedt tisztátlanságokat egy 75 huzal végével a csőből kitolhatjuk. Tekintettel arra, hogy a (G) beöntőesap az (II) peremhez van forrasztva, a csap 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents