92111. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mótorokhoz a könyöktengely kiküszöbölésére

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92111. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés mótorokhoz a könyöktengely kiküszöbölésére. Kiss Lajos géplakatos Budapest. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 28-ika. Az eddig használt könyöktengelyes erő­átvitelnél, mint ismeretes, a dugattyúra ható nyomás egy részét oldalnyomás alak­jában a henger fala vette át és ez volt oko-5 zója a henger korai kopásának, valamint a fellépő súrlódásnak, ami jelentős erő­veszteséggel járt. Ez a hátrány kiküszöbö­lődik a találmány szerinti berendezés al­kalmazásánál, minthogy ennél a dugattyú-0 rúd vezetősíne fogja fel azt az erőt, me­lyet eddig a henger fala kényszerült fel­fogni. Ily módon a hengerfal oldalnyomás­tól mentesítve lesz és a kopási, valamint súrlódási veszteségek elmaradnak. Előnye 5 még ennek a berendezésnek, hogy sokkal kisebb mótorvázat igényel, mint az eddigi könyöktengelyes erőátvitelek. Blokkrend­szerű motoroknál pl. minden henger szá­mára rendszerint külön könyökvezetést :0 kellett alkalmazni, míg így csillagalakban lesznek a hengerek elhelyezve könyökve­zetés nélkül. Ezzel nagy anyagmegtaka­rítást és súlycsökkenést érünk el, ami fő­leg a repülőgépmótoroknál bír nagy jelen-5 tőséggel. Ezenkívül természetesen az elő­állítási költség is jelentékenyen csökken. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 0 1. ábra a berendezés oldalnézete az egyik féldarab eltávolítása után, a 2. ábra az eltávolított féldarab belső oldalának nézete, a 3. ábra hosszmetszet az 1. ábra A—B vo-5 nala mentén, végül a 4. ábra a berendezés felülnézete. A berendezésnél a lendítőkerék a ke­réklap irányában kettéhasított és az (a) csavarok és (b) keresztvasak segélyével 0 összefogott (c, d) syrnmetrikus félré&zekből van összeállítva és ezek belsejébe az (f) főtengelyhez képest excentrikusan fekvő köralakú (g) horonyvezetékkel ellátott syrn­metrikus (h) betétek vannak beépítve. A (g) horony falát a forgathatóan ágyazott 45 (i, j) gyűrűk határolják, melyek közül a (j) gyűrű a (k) tengelyek körül forgó (1) görgőkre fekszik fel. Az (m) dugattyúrúd végéből (n) csap áll íki, mely a (g) ho­ronyvezetékbe van behelyezve. Ugyancsák 50 az (tn) dugattyúrúd végére (o) görgő van szerelve, a dugattyúrúd vezetésére pedig a (p) sín van alkalmazva és ebbe van az (0) görgő beléhelyezve. A dugattyú mozgását a (p) sín vezeti, 55 melyben a dugattyúrúd végére szerelt (o) görgő szalad. A dugattyú mozgása közben a dugattyúrúd végéből előreálló (n) csap kényszerítve van a (g) horonyvezetékben bennemaradni, miáltal forgásba hozza a 60 (h) betétet és vele együtt a lendítőkeref­ket, valamint az (f) főtengelyt. Ily mó­don könyöktengely nélkül vivődik át a du­gattyú mozgása forgómozgás alakjában a mótortengelyre. A (g) hornyok határoló 65 (i, j) gyűrűk forgathatóan vannak kiké­pezve, ami a súrlódás csökkentésére szol­gál. Ugyancsak ebből a célból vannak az (1) görgők alkalmazva, melyeken a (j) gyűrű szalad. Minthogy az egész berende- 70 zés olajban van elhelyezve, súrlódás csak igen kicsiny mértékben lép fel, úgyhogy a berendezés sokkal nagyobb hatásfokkal dolgozik, mint az eddigi könyöktengelyes átvitelszerkezetek. 75 Szabadalmi igények: 1. Berendezés mótorokhoz a könyöktengely kiküszöbölésére, jellemezve a mótorten-

Next

/
Thumbnails
Contents