92026. lajstromszámú szabadalom • Húsvágóbárd

Meg-jelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92026. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Húsvágó bárd. Szodomka Ferenc gépész Piszke. A bejelentés napja 1924. évi október hó 14-ike. Elsőbbsége 1925. évi december hó 22-ike. A háztartásokban jelenleg használat­ban levő bárdok csupán csak a feldolgo­zásra kerülő húsban lévő csontok zúzá­sára, illetve vágására használhatók, i Leírás: A szabadalmazásra bejelentett húsvágó bárd, mely a rajzban jelzettől el­térő méretekben is készülhet, négy hús­feldolgozáshoz szükséges eszközt foglal magában. i 1. A tulajdonképeni vágólap a szokásos formáktól alig eltérően készül és csontok törésére, illetve zúzására szolgál. A vágó­lap két oldala pedig a következőképen van kiképezve: > 2. Az I-el jelzett oldalsó rész, mely négyszögalapon sorban egymás mellé ki­képezett gúlaalakú, egyenlő nagyságú, kissé tompított hegyben végződő dudoro­dásokból áll, a hiís puhítására, illetve egy-i egy szelet vékonyítására szolgál olyké­pen, hogy a bárdot nyelével kézben fogva, a fent nevezett I-el jelzett oldalsó részé­vel a húst addig ütögetjük, amíg az a kívánt puhaságot és vékonyodást elérte. 3. A II-vel jelzett rész, mely az I-el jel­zett résszel szemben, a vágólap hosszában téglányalakú alapon, durva reszelő mód­jára van kiképezve, kenyér-, ill. zsemlye­morzsa előállítására szolgál, tehát egy kü­lön reszelőt pótol. Ha a bárdot, mint re­szelőt akarjuk használatba venni, akkor azt nyelével balkezünkbe fogjuk, ellen­kező végét letámasztjuk az asztalra, s a jobbkézbe fogott száraz kenyér-, vagy zsemlyedarabokat a II-vel jelzett részéhez odaszorítva, azon ide-oda húzogatva le­reszeljük. 4. A III-al jelzett rész a húsvágó bárd nyelének végén alkalmazott zúzósapka, mely a nyél alakjának megfelelően, kör- 40 alapon van kiképezve és közvetlen egy­más mellett levő kis gúlákból álló gúla­csoportot képez. Célja ezen zúzósapkának az, hogy vele hagymát, vagy egyéb, a hús feldolgozásá- 45 hoz szükséges növényi anyagokat Össze­zúzzunk, ami úgy történik, hogy a bárd nyelét a zúzósapkával lefelé kezünkbe véve és azt függőleges helyzetben tartva, vele az összezúzandó anyagra ütögetünk 50 mindaddig, míg az anyag, pl. hagyma, a kellő aprp darabokra szétzúzódott. A szabadalmazásra bejelentett húsvágó bárd célja az, hogy bizonyos mennyiségű anyag- és előállítási munkamegtakarítás 55 mellett egyesítsen magában négy oly esz­közt, mely a kicsontozatlan hús megmun­kálásához, illetve annak készárúvá való feldolgozásához szükséges, mivel pedig a bárd horganyozva van, könnyen tisztán 60 tartható és az oxidálódás ellen védve van, ilgyhogy higiénikus szempontból is helyt­álló. Szabadalmi igények: 1. Egyetemes bárd, azáltal jellemezve, 55 hogy a vágóélen kívül — mely a vágó­laphoz fixen van erősítve •— még há­rom eszközt foglal magában, ú. m.: re­szelőt, zúzósapkát és egy, a hússzele­tek puhítására, illetve vékonyítására 70 szolgáló részt. 2. Az 1. alatti egyetemes bárd kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a bárd

Next

/
Thumbnails
Contents