92012. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőgép

Megjelent 193Q. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92012. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Talajművelő gép. Pr. Papp József kosárfonó Új fehértó. A bejelentés napja 1925. évi március hó 11-ike. A jelen találmány oly szántógépre vo­natkozik, melynél a (3) talajelővágó kések és a (4, 4) kapák, az alváz hossztartóira ágyazott (1, 17) görbített tengelyek 5 forgattyúira csatolt (2) osatlórudakhoz vannak kötve. Melyek a járókerekekkel együtt forduló (5) főtengelyről megfelelő gyorsító áttétellel lengettetnek s így a csatlórudak talajvágóikat a földbe vág-10 ják. Az egyenletes forgás biztosítására a (6) lendítősúly szolgál. A (7) forgattyú­karos kormánycsavar által a (3, 4) szer­számok földbe engedhetők, vagy kiemel­hetők. A járókerekek szabadonfutóvá té-15 telére fordulásoknál, a (8, 9) oldók lábbal nyomandók. Ez a gép úgy állati, mint motorikus vontatásra alkalmas, 1. ábra állati vontatásra alkalmas alak-20 ban, három barázdás forgattyús tenge­lyekkel szerelve a találmány tárgyát, 2. ábra annak alváza felülnézetét tün­teti fel, oldható ötbarázdás forgattyús tengelyekkel, ezen alváz a 25 3. ábra hossztartót (a baljárókereken kívül csatolva alváz és fedélzetihez, így hétbarázdás; hasonló hossztartót jobbról is, kilencbarázdás forgattyús tengelyek­ké! szerelhető) mutat. 30 A görbített tengelyek forgattyúi egy­formák és egyenlő szöggel elvannak egy­mástól forgatva, a tengelyrészek össze­kötő karimáit 4. ábra mutatja. Az alváz hossztartói az (5) főtengely csapágyain nyugszanak, úgyhogy a (10, 35 11) járókerekek a csapágyakon kívül jár­nak. A (10) kerék a jobboldali tengely­forgattyún belül jár. A (12) fogaskerék együtt fordul (5) főtengellyel és kapcsoló­dik (1. ábrában) a gyorsító (13) kereké- 40 vei, amellyel egy tengelyen rögzített (14) kerék, az (1) forgattyús tengelyen kötött (15) kerékkel kapcsolódik. A (17) for­gattyús tengely pedig csatlórudak által kapcsolódik az (1) tengellyel. A (17) ten- 45 gelyen kötött (16) kerék (18) kerékkel kapcsolódva szolgál a (6) lendítősúly meg­hajtására. Szabadalmi igények: 1. Talajművelő gép jellemezve, merev (3, 50 4) talajművelő szerszámokkal felszerelt oly (2) csatlórúd (vagy rudak) által, amely csatlórúd két (1, 17) forgattyús tengely párhuzamos helyzetben levő forgattyú csapjairól nyeri meghajtá- 55 sát. 2. Az 1. alatti gép jellemezve azáltal, hogy az (1, 17) forgattyús tengelyek hajtatást, gépjárókerekei által szaba­donfutó tengelycsapágy segélyével 60 meghajtott (5) főtengelyről nyernek. 3. Az 1—2. alatti gép jellemezve azáltal, hogy magánjáróra átszerelve, az (1, 17) forgattyús tengelyek meghajtást annak mótorjától kapnak. 65 1 rajzlap melléklettel. Patlai) nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents