91938. lajstromszámú szabadalom • Szűrőprés

Megjelent 1930. évi május hó 15-éu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91938. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Szűró'prés. I. P. Bembergr Aktieng-esellschaft Barmen-Rittersliausen. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi október hó 9-ike. Ismeretesek oly szűrőprések, amelyek­nél a szűrőtest a szűrés folyamata közben egy a szűrőtestnél kisebb felületű átöm­lesi nyílás előtt mozog. A találmány sze-5 rinti szűrőprés ezektől abban különbözik, hogy a szűrőtárcsa egy része, mint laza vaktárcsa van kiképezve és hogy e laza vaktárcsa a szűrőtest kicseréléseker az át­ömlési nyílás előtt marad és azt tömíti. 0 A találmány szerinti szűrőprés nagy vis­kozitású folyadékok, illetőleg oldatok keze­lésére szolgál és főként a műselyemgyártás céljaira készült. A nevezett folyadékok fel­dolgozásakor a szűrőnek a szűrőprésben 5 való megtisztítása nem lehetséges, hanem a szűrőt időközben tiszta szűrővel kell ki­cserélni. A találmány a sízűrőtest gyors és egyszerű kicserélését teszi lehetségessé. E célból a szűrőtárcsában a folyadékot át nem 0 bocsátó anyagból készült tömör vaktárcsa lazán van elrendezve, amely a szűrőtárcsa kiemelésekor a présben marad és az át­ömlési nyílást eltömíti. Ha a szűrőtestet kicserélése után forgatjuk, úgy az a vak-5 tárcsát magával viszi és ezáltal az átömlés isimét automatikusan szabaddá válik. Azáltal, hogy a vaktárcsa a szűrő ki­cserélése közben az átömlést lezárja, el­érjük azt, hogy nem jut levegő a csőveze-0 bőkbe, amit pl. a műselyemgyártásnál fel­tétlenül meg kell akadályozni. Ha a szűrő* tárcsa be van szerelve, úgy a présburko­lat belsejét egyszerűen légtelenítjük, úgy­hogy az átömlésii. nyílás nyitása után a 5 szűrőház belsejéből sem kerülhet levegő a vezetékekbe. A rajzok a találmány szerinti szűrőprés­szerkezet két példakénti kiviteli alakját tüntetik fel. Az 1., 2., 3. és 4. ábrák két kivitelben ío mutatják be a szűrőprés szerkezetét. Az 1. ábra a 4. ábra A—B, A—B' vonalai mentién képezett metszetét egy szűrőtár­csával, a 3. ábra ugyanazt a metszetet két (1) és 45 (1') szűrőtáresával, a 2. ábra az egytárcsás kivitel C—D vo­nala menti metszetet és a 4. ábra mindkét kivitelnek az E nyíl irányában képezett oldalnézetét mu- 50 tatja. Az 5. ábra a szűrőtárcsa keresztmetszetét, a 6. ábra e tárcsa nézetét mutatja. A 7., 10., 11. és 12. ábrák a szűrőtárcsát üzemközben és üzemszünetben különféle 55 helyzetekben sematikusan mutatják. A 8. és 9. ábrák nézetben és metszetben a vaktárcsát tüntetik fel. Az 5. és 7. ábrákban példaként feltün­tetett szűrőtárcsa két egymáson megerő- 60 sített (3) és (4) tárcsából áll, melyek között az (5) szűrőszita vagy szűrőszövet van elrendezve. A (3) tárcsa, mint csiga­kerék van kiképezve és (6) aggyal, vala­mint közepén egy furattal bír. 65 Az (5) szűrőt a gyűrűalakú (4) tárcsa a (3) tárcsához szorítja. Mindkét tárcsa egymást pontosan fedő átmenő (8) fura­tokkal van ellátva. Az egyébként köralakú szűrőtárcsa sek- 70 toralákúan van kivágva (9., 10., 11. és 12. ábrák) és egy laza, sektoralakú (13) vak­tárcsával van kitöltve. E vaktárcsa, amely ugyanolyan vastagsági mérettel bír, mint

Next

/
Thumbnails
Contents