91875. lajstromszámú szabadalom • Hallgató, főként ráddiókészülékekhez

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG' SZABADALMI LEÍRÁS 91875. SZAM. VÍI/j. OSZTÁLY. Hallgató, főként rádiókészülékekhez. Schwarzwálder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne Viliingen (Baden). A bejelentés napja 1926. évi március hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1925. évi március hó 16-ika. Szikratelefonos átviteliek felvételére ed­digelé többnyire oly telefonhallgatókat használtak, mint amilyenek a távbeszélő­berendezéseknél általában használatosak, j Ezek azonban egészen más szempontok figyelembevételével készültek és nem fe­lelnek meg a szikratelefonos közlés köve­telményeinek. Minthogy a szikratelefonos átvitel a hallgatóknak gyakran órákhosZf­) szat való használatát teszi szükségessé és minthogy ezek rendszerint egy párból állanak, az említett hallgatók már rövid használat után kényelmetlenné és terhessé válnak. j Jelen találmány célját oly hallgató léte­sítése képezi, mely a szikratelefonos át­vitel követelményeinek minden tekintetben megfelel. A legfőbb követelmény abban áll, hogy lehetőleg kisméretű, könnyű és 3 kényelmes hallgatót állítsunk elő, mely a telefon használóját még több órán ke­resztül való használat mellett sem zavarja semmiféle módon. Fontos azonban az is, hogy az ily telefon igen érzékeny, hang-3 erőssége nagy és a hang tisztasága is töké­letes legyen. Jelen találmány szerint többpólusú mágnesrendszert alkalmazunk egy közös középpólussal és körben elosztott, több ű külső pólussal', melyek az erővonalak zá­ródását a membránon keresztül több irány­ban idézik elő és a membrán rezgésekor feszültség kiegyenlítődést hoznak létre. A kiképzés előnyösen olyan, hogy az állandó, 5 pl. hárompólusú mágnesrendszeren kívül lágyvasból vagy elektrovasból készült segédpólusok is vannak párosával egymás­sal szemben elrendezve. Az összes mágnes­pólusokat a hallgató szelencéjében egy kö­zös szorítódarab tartja 'fogva, melyet a 40 középpólusra tolunk fel és ezáltal a sze­lence belső berendezésének felépítését rendkívül egyszerű módon és kevés alkat­rész felhasználásával érjük el, mely körül­mény viszont kis súlyú hallgatót ered- 45 ményez. A rajzon a találmány egy foganatosítási példája van feltüntetve és pedig az 1. ábra a hallgató belsejének távlati képe, a 50 2. ábra a mágnesrendszer oldalnézete, a 3. ábra ennek felülnézete. A 4. ábra a tekerccsel felszerelt mágnes­rendszer függőleges metszete, az 5. ábra a mágnesrendszer tartólapjának 55 felülnézete, a 6. ábra a hallgató szelencéjének met­szete nagyobb léptékben, míg a 7. ábra ugyanaz a metszete a hallgató szelencéjének, de membránnal és hallgató- 60 kagylóval felszerelve. A hallgató (1) szelencéjébe beépített mág­nesrendszer a legjobb niágnesacélból ké­szült és legnagyobb permanenciájú, három­szárú, állandó mágnesből áll, melynek há- 65 rom pólusa van. Ezek közül a két külső (2, 2) pólus az erővonalak záródásót hoizza! létre a szelence peremére helyezett (11) membránnal (7. ábra), míg a harmadik a (10) középpólust alkotja. Az állandó (2,10) 70 mágnes szegmensekből tevődhetik össze, miket pl. papírból való, vékony (3) szi­getelőlapok választanak el egymástól oly célból, hogy az átmágnesezés alkalmával fellépő bolygó áramok megszüntessenek. 75 A hárompólusú, állandó mágnesen kívül

Next

/
Thumbnails
Contents