91778. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági benzintartály repülőgépek számára

Megjelent 193Q. évi junius lió 2-án. MAGYAE KIRÁLYI SZABADALMI BffiŐSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 91778. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Biztonsági benzintartály repülőgépek számára. Société Anonyme Des „Pneumatiques Dunlop" Paris. 2. pótszabadalom a 87293. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1919. évi julius hó 18-ika. Franciaországi elsőbbsége 1918. évi augusztus hó 7-ike. A jelen találmány a 87,293. számú törzs­szabadalomban védett tartálynak egy to­vábbképzési alakja. Ugy az ezen törzsszabadaloimban, mint 5 ennek 1. pótszabadalmában védett tartály­nál eiz utóbbinak falai, melyek még átlyu­kasztás után sem eresztik, át a benzint* lényegileg vulkanizálható kaucsukból álló lapokból készülnek, melyek között egy nem 10 vulkanizálható lap van elhelyezve ; az egész burkolat aztán együttesen vulkanizáltatik. A jelen találmány szerint a burkolat­ban akár a tartálynak fémfala és az elsiő kaucsuklap, akár a két szomszédos lap közé kaucsukszivacsból álló réteget he-i 15 lyezünk el. Ezen réteg vastagabh, mint az egyes kaucsuklapok; ezen kaucsukszivacsréteg­nek nagy likac&ossága a tartály kilyukasz­tásának pillanatában igen sok benzint kéj- 20 pes felvenni és ritka strukturája következ­tében, a burkolatnak súlyát jelentékenyen csökkenti. Szabadalmi igény: A 87,293. számú törzsszabad alomban vé- 25 dett tartálynak egy továbbképzési alakja, jellemezve egy, közbeiktatott kaucsuk­szivacsréteggel ellátott burkolat áltaL Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents