91776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrök kikészítésére

Megjelent 1930. évi junius hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91776. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás bőrök kikészítésére. Clermontel Alfréd József gyáros Limog-es (Franciaország-). A. bejelentés napja 1926. évi március hó 30-ika. Franciaországi elsőbbsége 1925. évi március hó 31-ike. A találmányt eljárás képezi bőrök gyors kikészítésére és célja a gyártási költségek csökkentése mellett a termelés fokozása, a termék szükségének rontása nélkül. 5 1. A nyersbőröket mindenekelőtt kavaró­szerkezettel ellátott kádban való, 12 óráig tartó áztatás után körülbelül 30 °/'o -nyi mennyiségben hozzáadott oltatlan mész hatásának tesszük ki, ahol is a szőrök el-10 távolítását szokásos módon, pl. husolással végezzük. 2. A szőrök eltávolítása és a husolás után következik a legfontosabb művelet, mely abban áll, hogy a bőröket a húsr 15 oldalon körülbelül 15o/o-ps nátriumkarbo­nátoldiattal vonjuk be. A nátriumkarboná­tot keféléssel vihetjük fel és a kefékkel való felvitelt kétszer, legfeljebb öt órás időközökben, megismételjük. A keféiés után 20 a bőröket 6 óra hosszat egymásra rakva fekve hagyjuk; ez az idő elegendő a teljes telítés eléréséhez. 3. A bőröket sok vízben kimossuk és 20 percig kifacsarjuk. 25 4. A bőröket légmentesen elzárt tartály,­ban, melyet percenként 60 fordulattal forgó mozgásban tartunk, részlegesen meg­szárítjuk, ahol is ezen szárítást, melyet 2 óra hosszat folytatunk, fiinom gipsz vagy 30 fűrészpor segélyével végezzük. 5. A bőrök telítését, mely feltétlenül) szükséges a bőrök lágyságának elérésére, lenolajjal végezzük, melyet a húsoldalra egyszer vagy többször viszünk fel. Ezen 35 művelethez 24 óra elegendő. Az olajjal bevont bőröket naptól védetten teljesen szabad levegőnek tesszük ki vagy körül­belül 40° C hőmérsékletű meleg légfür­dőt alkalmazhatunk. 6. Az utolsó művelet, a zsírtalanítás, a 40 4. alatt ismertetett művelethez hasonlóan finom gipsszel vagy fűrészporral végez­hető, de tartama a szükséghez képest egé­szen 3 óráig is terjedhet. A leírt eljárással mindössze 48—50 óra 45 alatt kecske- vagy báránybőröket teljesen kikészíthetünk, még pedig csökkentett költ­séggel, míg eddig a kikészítés több napig tartott és jelentékeny költséggel járt. Az új eljárás a gyorsaságon és a költ- 50 ségek csökkentésén kívül még azt az előnyt is> nyújtja, hogy selejtes !áru neim képződik. Az eljárással végzett összes próbák teljesen egyenlő mértékben sike­resek voltak. 55 Bőröknek kizárólag nátriumkarbonáttal való kikészítése eddig nem volt ismeretes és különösen a keztyűgyártásban, ,igen ér­tékes újítást végez. Szabadalmi igény: 60 Eljárás bőrök kikészítésére, azáltal jelle­mezve, hogy a pl. 30<>/o oltatlan mész hozzáadásával szőrtelenített nyers bő­röket a húsoldalon 15<>/o-tos nátrium­karbonátoldattal vonjuk be, ezt követő- 65 leg a bőröket vízzel moss.uk, kifacsar­juk, finom gipsz- vagy fűrészpor segé­lyével zárt tartályban megszárítjuk, majd a bőrök húsoldalát egyszer; vagy kétszer lenolajjal vonjuk be és végül 70 zsírtalanítás céljából 2—3 óra hosszat finom gipsszel vagy fűrészporral ke­zeljük. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents