91767. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zsákok töltésére és mérlegelésére

Megjelent 1930. évi .junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91767. SZÁM. — VH/f. OSZTÁLY. Berendezés zsákok töltésére és mérlegelésére. Bates Yalve Bag Company Chicago, mint Bates Adelmer Marcus chicagói gyáros (É. A. E. Á.) .jogutódja. A bejelentés napja 1925. évi április hó 27-ike. Angolországi elsőbbsége 1924. évi november hó 17-ike. A találmány zsákok töltésére és rnérle gelésére szolgáló gépre vonatkozik és tárgya a gépnek oly kiképzése, melynek folytán az anyag hozzááramlása önmű-5 ködően elzáratik, ha a kellő anyagmennyi­ség a zsákba betöltetett. A találmánynak egvéb jellemzői az alábbi leírásból tűnnek ki. A gép szerkezetét a mellékelt rajz kap-10 csán ismertetjük, mely a gépnek egy íoganatosítási alakját mutatja. A zsákokban töltendő anyag befogadá­sára a (10) tölcsér szolgál. A tölcsértől az anyag lefelé a (11) garatba halad. A 15 garatban a (13) tengely körül forgó (12) lapátok vannak elrendezve, melyek az anyagot előrehajtják. A (11) etetőgarat előnyösen az eltávolítható (14) mellső íal­lal és az elkopás esetében kicserélhető (15) 2o lemezzel van ellátva. A garat külső ré­szén a (17) csavarorsó segélyével a (16) szorító van megerősítve; a (17) csavar egy­úttal a (15) lemezt is rögzíti. A (16) szo­rító végében elrendezett (18) állítócsavar 25 az eltávolítható (14) fal pontos beállítá­sára szclgál. A (14) 1 álhoz a kibocsátó nyílást tartal­mazó (19) tömb van hozzáerősítve, mely­nek külső (20) felülete síkot képez. A (19) 30 tömb belső végén, az eltávolítható (14) lal közelében a (21) hasíték van kiképezve, mely a (22) tolóka felvételére szolgál. A (22) tolókának a (23) nyílása van, mely a kellő pillanatokban az eltávolítható (14) 35 falban és a (19) tömbben kiképezett nyílá­sokkal fedésre jut. A (19) tömb előtt az A-alakú (24) keret van elrendezve, mely a (25) késcsuklókon nyugszik. Ezen késcsuklók a (26) mérleg­karok mellső végein vannak kiképezve, 40 míg ezen mérlegkarok a váz (28) tartóján megerősített (27) késcciklókon nyugsza­nak. Megjegyzendő, hogy az A-alakú (24) keretnek két szára van, melyek a mérleg­karnak két egyenlő (26) ágán fekszenek 45 fel; ezek közül azonban a rajzon csak az egyik van feltüntetve, minthogy ez a ki­képzés magábanvéve ismeretes. Az A-alakú keretnek felső részét a (29) csukló tartja helyzetében, mely az A-alakú 50 kerettel (30)-nál csuklósan van összekötve, míg (31)-nél a (10) tölcsérben beállíthatóan elrendezett (32) tokban van forgathatóan ágyazva. Az A-alakú keretben alkalmas módon a (33) száj van ágyazva, mely a 55 kerettel együtt elmozdul, miközben belső (34) vége a (20) felülettel érintkezik. A tölcsér mellső oldalán a (35) csapágy van megerősítve, melyben a (36) emelő a (37) csap körül forgathatóan van ágyazva. 60 A (22) tolóka felső végéhez a (38) pecek van erősítve, mely a (36) emelőben ki­képezett (39) hasítékban vezettetik. A (36) emelőnek másik vége a (40) lemezt tartja, mely a (42) kilincsben kiképezett (41) 65 bemetszésbe illik. A (42) kilincs a (35) csapágyban a (43) csap körül forgathatóan van ágyazva. A (42) kilincset a (44) rész mozgatja, melynek (45) pecke a kilincs (46) nyílá- 70 sába fogódzik. A (44) rész mellső végéhez a (48) csap körül forgó (47) kilincs van. erősítve. Ezen kilincs alsó vége rendsze­rint a (49) támasztólemezen nyugszik, mely az A-alakú kereten megfelelően van 75 fogvatartva. Az (50) állítócsavar arra

Next

/
Thumbnails
Contents