91731. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a húgycső fertőtlenítésére

Megjelent 19M0. évi junius lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jMgft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91731. SZÁM. — XVIlI/b. OSZTÁLY. Berendezés a húgycső fertőtlenítésére. Dr. Müller Ferenc Xavér orvos München. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 2-ika. A találmány oly berendezésre vonatko­zik, mely a húgycsőnek fertőző nemi be­tegségek ellen való fertőtlenítésére szol­gál. A találmány lényege abban áll, hogy 5 a fertőtlenítő szernek egy meghatározott és elegendő mennyiségét egy tölténybe légmentesen bezárjuk és e töltényt egy fecskendőszerű készülékbe helyezzük, amelynek szájrészét a húgycsőhöz illeszt-10 jük, azután pedig a fecskendőszerű készü­lék dugattyúrúdjának benyomása által a tölténynek fertőtlenítő anyag tartalmát a húgycsőbe toljuk. A rajzon a találmánynak egyik példa-15 képpeni kiviteli alakja látható és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszetét mu­tatja használat előtt, a 2. ábra a készülék hosszmetszetét és rész­beni oldalnézetét mutatja használat köz-20 ben, míg a 3. ábra a fertőtlenítő anyaggal töltött tölténynek hosszmetszetét mutatja. A (2) fémhengernek egyik végén (3) csa­varzár van, másik végén pedig (13) furat 25 és (14) nyak van. A (13) furatban és a (3) csavarzáródarabban a (4) dugattyúrúd van vezetve, melynek külső végén az (5) gomb ül, míg a dugattyúrúdnak a (2) hen­ger belsejében lévő részén a (6) tárcsa van 30 kiképezve. A (2) hengerben lévő (7) csa­varrúgó a (6) tárcsának támaszkodva a dugattyúrudat állandóan az (1) ábra sze­rinti helyzetben igyekszik megtartani. A hengernek (14) nyakrészére, vége felé el-85 vékonyodó (1) szájdarab van rácsavarva, melynek vége a húgycsőnyílásba illik és rövid (12) szájnyílásfurattal van ellátva. A szájdarabnak többi része bővebbre van kifúrva és egy (15) kibővülésbe helyezte­tik be a (8) töltény. Utóbbi (8) fémcsövecs- 40 kéből áll és sűrített (9) fertőtlenítő anyag­gal van megtöltve, két végét pedig viaszk vagy gelatinszerri (10) anyag zárja el. A fertőtlenítőszer oly természetű, hogy a húgycsőben könnyen és gyorsan elolvad. 45 A (10) záróanyag ugyancsak könnyen megolvad és teljesen ártalmatlan a húgy­csőre nézve. A szájdarabnak rövid (12) végfurata (15) kibővülése, valamint a dugattyúrúd- 50 nak (13) vezetőfurata közös középtengely­iyel bírnak. A (12,13) furatok, valamint a tölténynek furata azonos átmérőjűek, míg a tölténynek külső átmérője a kibővülő (15) furat méretenek felel meg. Ennek kö- 55 vetkeztóhen a dugattyúrudat a töltényen és a (12) furaton át keresztülnyom­hatjuk. Használatbavétel céljából az (1) száj­darabot lecsavarjuk és a (8) töltényt a 60 szájdarabnak (15) furatába illesztjük, az­után pedig a száj darabot ismét vissza­csavarjuk. Az (1) szájdarabnak hegyét a húgycsőnyíláshoz illesztjük és ahhoz a fecskendőknél szokásos módon szorítjuk. 65 Azután a (4) dugattyúrudat a (7) rúgó el­lenében befelé nyomjuk. Ezáltal a töltény­nek lágy (10) zárórétegei a (9) fertőtlenítő anyaggal együtt a töltényből a húgy­csőbe tolatnak, ahol azok a test melegétől 70 elolvadnak és a kellő ideig a húgycsőben tartatnak. A készüléket több tölténnyel együtt kö­zös tokba csomagoljuk, mely oly kicsi, hogy a mellényzsebben kényelmesen elfér. 75 A rajz a készüléket lényegesen meg­nagyítva szemlélteti.

Next

/
Thumbnails
Contents