91704. lajstromszámú szabadalom • Bőrbevonatos bútor ülése vagy fekvése

Meg,jelent 1930. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91704. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Bőrbe vonatos bútor ülésre vagy fekvésre. Wilhelm Knoll Stuttgart. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 24-ike. A találmány bőrbevonatos, ülésre vagy fekvésre való bútorokra vonatkozik és lé­nyegében abban áll, hogy a bevonat egy­másba font bőrcsíkokból van alkotva és ő az állvány keretrészeibe úgy van feszesen behelyezve, hogy rugalmas, a párnázást Phót-ló falat alkot. Ily módon oly bútor­darabhoz jutunk, mely egyesíti magában a luxusos bőrbútorok és a kosárfonatból 10 készített bútorok előnyeit. A párnázás teljes elhagyása a bútorok készítését igen lényegesen egyszerűsíti és olcsóbbá teszi; emellett a találmány sze­rinti bútor könnyű és mozgékony. A bőr-15 csíkoknak különböző módon való festése és keresztezési módja által a mintáknak nagy változatosságát kapjuk. A találmány szerinti bútor a rajzon több példaképem foganatosítási alakjában 20 van bemutatva. Az 1. ábra. hajlított háttámlás széknek táv­lati képe; a 2. ábra bevonatos, az állványba való be­helyezésre kész, háttámlául szolgáló ívelt 25 keretet mutat; a 3. ábra félig kész bevonatos keretet mu­tat, a csíkok itt hegyes szögben kereszte­zik egymást; a 4. és 5. ábrák nagyobb léptékben a bőr-30 csíkok felerősítési módját mutatják, a 4. ábra szerint magára az állványra, az 5. ábra szerint egy keretre, melyet az állványba helyezünk be. (a) az egyébként tetszés szerinti kivitelű, 35 alakú és minőségű biítorállvány oldalai között a találmány értelmében az egy­másba fonott (b) bőrcsíkok vannak kife­szítve. A (b) csíkok egymáshoz egész közel rendezhetők el, mely esetben megszakítás nélküli felületet kapunk, de lehet a csíkok 40 között hézagot is hagyni. A csíkok és héza­gok szélessége természetesen tetszőleges lehet. A bőrcsíkok végei vagy magán az (e) állványfán, annak (d) hornyában van­nak megerősítve (4. ábra) vagy egy ezen 45 horonyba helyezett (c) kereten (5. ábra). A külön kereten való megerősítés fő­ként beépített bútoroknál, mint autóülé­seknél, vasúti kereveteknél előnyös, a be­szerelés és a tisztogatás szempontjából. 50 Gyártási szempontból előnyös a bőrcsí­kokat mindkét oldalukon megmunkálni, esetleg festeni. Szabadalmi igények: 1. Bőrbevonatos bútor ülésre vagy fek- 55 vésre, jellemezve azáltal, hogy a bevo­nat egymásba font bőrcsíkokból van al­kotva ós az állvány keretrészeibe úgy van feszesen behelyezve, hogy rugal­mas, a párnázást Rótló falat alkot. 60 2. Az 1. igénypont szerinti bútor fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bőrcsíkok közvetlenül az állványon vannak megerősítve. 3. Az 1—2. igénypont szerinti bútor foga- 65 natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bőrcsíkok az állványba behelye­zett külön kereteken vannak megerő­sítve. 4. Az 1—3. igénypont szerinti bútor foga- 70 natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bőrcsíkok mindkét oldalukon megmunkálva, esetleg festve vannak. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents