91580. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy jód-tartalmában a normálisnál gazdagabb és hatásosabb értékü Thyreoidea készítmény előállítására

Megjelent 1930. évi junius hó 16-án. \ MAGYAR KIRÁLYI Sj|j||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91580. SZÁM. — lYh/2. OSZTÁLY. Eljárás egy jód-tartalmában a normálisnál gazdagabb és hatásosabb gyógyászati értékű Thyreoidea-készítmény előállítására. Ríchter Gedeon vegyészeti gyár r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1925. évi december hó 3-ika. Általában ismeretes, hogy a pajzsmi­rigykészítmények gyógyászati hatékony­sága azok természetes jódtartalmával szo­ros összefüggésben állanak. 5 Számos és széleskörű munkálat indult meg és került is kivitelre, amelyek rész­ben a thyreoideának ezen jódtartalmú hatóanyaga izolálását, részben a thyreoi­dea hatékonyságának megerősítését céloz-10 ták. A irodalom ismer számos ilyen, a thy­reoideából előállított testet, amelyek egy­némelyike határozott kémiai jelleggel is bír. Mint példát felsorolhatjuk az Oss-15 wald-féle .Todthyreoigloboint vagy a Ken­dall-féle Thyroxyint. Mindezen praepará­tumoknak az előállítási módja abban ál­lott, hogy a thyreoideát kémiai ágensek­kel kezelték, míg végre számos kémiai 20 operáció véghezvitele után hozzájutottak a jódgazdag származékhoz. De mindezek a készítmények hasonlítanak egymáshoz annyiban is. hogy adagolásukkal nem ér­hetjük el a thyreoideának teljes hatásbeli 25 értékét. Ezektől az eljárásoktól eltérően úgy ta­láltuk, hogy a Thyreoidea száraz praepa­rátumnak jódtartalma a többszörösére emelhető anélkül, hogy a thyreoidea 30 anyagát bárminemű kémiai műveletnek tenné ki, pusztán azáltal, hogy a mirigye­ket nem a megszokott szárítási eljárás­nak vetjük alá, hanem azoknak nedves­ségtartalmát acetonnal, vagy hasonló or-85 ganikus oldószerrel, mint víztelenítő anyaggal távolítjuk el és azután az illető oldószertől óvatos szárítás útján megsza­badítjuk. Az ily módon előállított készítmény megtartja a hatványozott fokban felemelt 40 teljes thyreoidea-hatékonyságot. Az amerikai gyógyszerkönyv hivatalos thyreoideakészítménye a jódtartalmat 0.2%-ban határozza meg, míg az ily mó­don előállított pajzsmirigyből sikerült 45 ezen egyszerű eljárással kb. háromszoros erősségű jódtartalmú készítményt előállí­tani. A gyakorlatban célirányosan úgy já­runk el, hogy veszünk egy rész friss és 50 lehetőleg apróra őrölt thyreoideát, ame­lyet bekeverünk 5 rész acetonba és állni hagyjuk. Bizonyos idő múlva az acetont, amelyben a thyreoidea leüllepedett, le­öntjük és a maradékot, amelyet az aceton- 55 tói lehetőleg jól lecsepegtetünk, bekever­jük ismét 5 rész friss acetonnal. Az ily módon acetonnal többször kezelt thyreoi­deáról az oldószert újra leöntjük és a ma­radékot célirányosan Vácuum-szárítószek- 60 rényben enyhe melegen megszárítjuk. A készítmény jódtartalma 0.5—0.6 szá­zalék között ingadozik. Szabadalmi igény: Eljárás, egy a normális pejzsmirigyké- 65 szítményeknél jódban gazdagabb thy­reoidea előállítására, jellemezve azál­tal, hogy a pajzsmirigyet acetonnal vagy más organikus oldószerrel víz­telenítjük és azután megszárítjuk. 70 í'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents