91557. lajstromszámú szabadalom • Eljárás művirágok előállítására

Megjelent 1930. évi .juiiius hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91557. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás művirágok előállítására. Műim, szül. Reubens Doris Sophie háztartásbeli Gourock (Skótország). A bejelentés napja 1926. évi február hó 16-ika. Angolországi elsőbbsége 1925. évi junius hó 26-ika. A találmány művirágoknak gumil a pók­ból való előállítására vonatkozik és tárgya oly eljárás, mellyel elkerülhetőkké vál­nak azok a hátrányok, melyek eddig élethű. 5 utánzatoknak ezen anyagból való előállí­tásánál mutatkoztak. A kereskedelemben festett, vékony gumilapok szerezhetők be, melyek színükben és struktúrájúkban a vi­rágok természetes szirmait csodálatosan 10 utánozzák, a nehézséget azonban eddig az képezte, hogy az anyagnak a szükséges fodrosítást és rugalmas merevséget meg­adjuk, mely a természetes sziromnál mu­tatkozik, továbbá, hogy a szirom széle felé 15 szükséges vastagság fokozatokat elérjük. A kívánt eredmény elérésére úgy járunk el, hogy először is a szirom felületére gumi­oldószert, pl. terpentint vagy benzint vi­szünk fel. Amikor az oldószer megszá-20 rad, a szirmot arra készteti, hogy az oldó­szerrel ellátott oldalával ellentétes oldala felé fodrosod jék. A fodrosodott felüle­tet a kívánt viszonylagos helyzetben az­által tarthatjuk meg, hogy az egymással 25 érintkezésben álló felületeket a megfelelő helyeken gumioldattal érintjük, amiáltal természetes helyzetben tapadnak egymás­hoz. Ezt követőleg a szirom külső felüle­tére gumioldatot vihetünk fel, melynek 80 mennyisége úgy van megszabva és alkal­mazása oly fokozatokban történik, hogy a szirmot a virág végén megvastagítsa. Megszáradás után a szirom eléggé merevvé válik ahhoz, hogy más szirmokkal együtt 35 egy központos rész körül virággá legyen csoportosítható. A leírt eljárás első lé­pése kívánatra festéssel kombinálható és ebben az esetben az első izben alkalma­zott oldószer, előnyösen terpentin vagy benzin, a felhasznált festőanyag hordozó- 40 ját képezheti. A festés azonban később különálló folyamatként is végezhető. A szirmok vagy más virágelemek, különösen a levelek vékony huzalok vagy máseffélék útján merevíthetők, melyek oly vonalak 45 mentén rendezhetők el, melyek a termé­szetes erezetnek vagy rajznak felelnek meg. Ezen huzalok a gumiba lehetnek ágyazva ós gumioldat által képezett bordával von­hatók be vagy vékony gumicsíkokkal fed- 50 hetők le, melyek a szirmokon vagy más részeken gumioldat vagy más ragasztó­anyag .segélyével rögzíthetők. A szirmok vagy egyéb elemek a virággá fűzés vagy ragasztószerek útján állíthatók össze és 55 fedőhuzalhoz vagy más nyélhez erősíthe­tők. A szirmok egyenként vagy egy közép­pontból sugarasan kiindulva csoportosan csákozhatók vagy vághatók ki. A hatás fo­kozására a virág alapját virágkehely alak- 60 jában formált test képezheti. A virág köze­pében kis szivacs vagy fagyaipotpamacs vagy egyéb anyag lehet beágyazva, me­lyet az utánzott természetes virág illatával telítünk. 65 Szabadalmi idények: 1. Eljárás mesterséges virágok leveleinek vagy szirmainak gumiból való előállí­tására, azáltal j ellemezve, hogy a gumi­lemez felületére gumioldószert viszünk 70 fel oly célból, hogy a lemez a kívánt módon fodrosodjék és ezt követőleg arra gumioldatot viszünk fel oly célból, hogy a fodrosodott felületek megfelelő helyze­tekben rögzíttessenek 75

Next

/
Thumbnails
Contents