91472. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1930. évi junins lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91472. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Kályha. Nemesszeghy Endre pénzügyőri főbiztos Nagykálló. A bejelentés napja 1925. évi október hó 13-ika. A találmány tárgya oly kályha, mely szerkezeténél fogva a mindenkor meg­kívánt fűtéshez alkalmazkodik, vagyis a hideg helyiség gyors átfűtésére, valamint 5 a helyiség melegentartására, cizaz £LZ elért hőfoknak lehetőleg egy magasságban való tartására alkalmas. Az első célt azáltal érjük el, hogy a kályhának a szobalevegő­vei érintkező köpenyét nagy felületűvé 10 képezzük ki, a második célt pedig azáltal, hogy a kályhának egy részét úgy képez­zük ki, hogy az a lángoktól átvett mele­get lassan adja át a szobalevegőnek. A találmány szerinti kályha lényegé-15 ben a tüzelőtér folytatását képező láng­tér, valamint ugyancsak a tüzelőtérrel közlekedő, a lángtér falai és a hullámo­san kiképezett köpeny által alkotott csa tornákból áll, mimellett úgy a lángtér, 20 mint e csatornák a kályha felső részében elrendezett fojtószelepek által elzárhatók ill. nyithatók. A rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli alakja van példaképpen feltüm 25 tetve: az ' 1. ábra a kályha függélyes metszete, a 2. ábra annak elölnézete részben kitört mellső fallal, a 3. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti 30 metszete, a 4. ábra az 1. ábra C—D vonala szerinti metszete. A kályha három főrészből áll és pedig az (1) tüzelőtérből, a (2) lángtérből és a 85 (3) csatornákból. Az (1) tűztér alatt a (4) hamuláda van elhelyezve, melynek oldal­falai és a hamuládát befogadó tér oldal­falai közt (5) hézag van. A hamuládát befogadó tér két oldalfalán (6) lapok útján elzárható ill. nyitható, vagyis sza- 40 bályozható nyílások vannak, melyeken és az (5) hézagokon át levegő juthat a (7) rostélyon át az (1) tüzelőtérbe. Ez a tüzelő­tér (8) réseken át közlekedik a (3) csator­nákkal, melyeket a kályha hullámosan 45 kiképezett (9) köpeny felülete a (2) láng­tér (10) külső falaival alkot. A (8) rések az (1) rostélytól felfelé szűkülnek, úgy­hogy a tüzelőanyagnak közvetlenül a ros­tély feletti részén több levegő haiad át, 50 mint a (8) rések felső keskenyebb részei közti tüzelőanyagrétegen. Minthogy az alsó réteg ily módon gyorsabban ég el és válik hamuvá, a felső réteg súlyánál íogva ezt a hamut a rostélyon átnyomja 55 a (4) hamuládába. A (3) csatornák két­oldalt a (2) lángtér feletti (11) térbe tor­kolnak és felső nyílásuk a csuklópántok körül forgó (12) lapokkal, melyek fojtó­szelepként működnek, többé-kevésbbé el- 60 zárhatók ill. nyithatók. A (12) lapok a kályha homlokfelületén elrendezett és a (12) lapokból a homlokfalon átnyúló nyúl­ványokra erősített (15) mutatókon ki­képezett (16) fogantyúkkal forgathatók, 65 A (15) mutatók a különböző fűtési foko­kat mutató félköralakú (17) skála előtt mozognak. Az (1) tüzelőtér feletti (2) lángteret kettős falak és pedig a külső (10) és a 70 belső (13) falak határolják és az ezek kö­zötti hézag (14) agyagréteggel van ki­töltve. A (2) lángtér alul teljesen nyitott, felül pedig (18) nyílással bíró (19) fedőlap­pal van elzárva. A (11) térbe torkoló (18) 75 nyílás ugyancsak fojtószelepként működő,

Next

/
Thumbnails
Contents