91263. lajstromszámú szabadalom • Elektromos fogyasztásmérő csoport

Megjelent 193Q. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91263. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Elektromos fogyasztásmérő' csoport. lsaria Záhlerwerke A.-G. München. A bejelentés napja 1925. évi május hó 30-ika. Már ismeretesek oly fogyasztásmérők, melyek egyetlen Ferraris-rendszer segé­lyével a ható- és vakfogyasztás algebrai összegét mérik és pedig egyrészt a fenti 5 mennyiségnek tisztán induktív terhelés­sel bíró telepekben való mérésére alkal­mas fogyasztásmérők, másrészt kapacitív terheléssel bíró telepekben való mérésre alkalmas fogyasztásmérők. 10 Induktív terhelések számára való szám­láló oly belső mezőeltolással bír, hogy a feszültség mezeje 135°-kal, vagy 180+135°­kal az áram mezeje mögött elmarad. A kapacitív terhelés számára való szám-15 láló oly mezőeltolással bír, melynél a fe­szültség mezeje 135°-fcal vagy 180 + 135°­kal az áram mezeje előtt halad. Mindkét számláló egy rendes hatófo­gyasztásmérővel szemben a főáramstato-20 ron \í2-szer megnövelt ampertekerület­számmal van ellátva, hogy a 90°-tól el­térő eltolás következtében a forgató nyo­matékban és fordulatszámban beállott veszteség a rendesnek 0.707-szeres nagy-25 ságában ismét kiegyenlíttessék. Egy induktív terhelés számára való ily számláló tehát, ha induktive van meg­terhelve, a következő kifejezéssel arányos értéket mutat: 80 K. E. J. (cos qo 1 -f- sin qo 1) ha kapacitív terhelés lép fel, akkor ez a számláló a következő értéket mutatja: K. E. J. (cos qo2— sin qo 2) ahol qol a középső eltolási szöget az in-85 duktív terhelés alatt, qo2 ugyanezt a szöget a kapacitív terhelés alatt, (K) egy állandót, (E) az elektromotoros erőt és (J) az áramerősséget jelöli. A rajzon a számláló diagramjai induk­tív terhelés számára 135°-kal utánsiető fe- 40 szültségi mezővel vannak feltüntetve és pedig három terhelési esetre, nevezetesen qo = o, qo = + 45°, qo = — 45° eltolással a hálózatban. Az 1. ábra szerinti szerkezetnél a for- 45 gató nyomaték D = K. E. J sin 135° = K. E. J. 0.707. És így a )f2-szer megnövelt forgató nyomaték 50 = K. E. J. 0.707. /2 = K. E. J., mely mennyiség a hatóteljesítménynek felel meg. A 2. ábra szerinti elrendezésnél a for­gató nyomaték nagysága 55 D = K. E. Jw. sin 135° + K. E. Jb. sin 45° = K. E. Jw. 0.707 + K. E. Jb. 0.707 = K. E. J. cos 45° . 0.707 + K. E. J. sin 45° . 0.707 = K. E. J. 0.5 + K. E. J. 0.5 60 = K. E. J. így tehát a \í2-szer megnövelt forgató nyomaték lesz K. E. J. /2 = E. J.= 1.414 ami megfelel hatóteljesítmény + vaktel- 65 jesítménynek. A 3. ábra szerinti elrendezésnél a for­gató nyomaték lesz D = K. E. Jw. sin 135° + K. E. Jb. sin 270° 70 = K. E. J. cos 45° . sin 135° + K. E. J. sin 45°. sin 270° = K. E. J. 0.5 — K. E. J. 0.5 = 0

Next

/
Thumbnails
Contents