91248. lajstromszámú szabadalom • Kinematográf készülék

Megjelent 1930. évi juihis? lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91248. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Kinematográf készülék. Pathe Cinema Anciens Etablisseuieiits Pathé Fréres cég" Paris. Pótszabadalom a 86718. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1923. évi február hó 20-ika. Franciaországi elsőbbsége 1922. évi április hó 6-ika. A találmány tárgya a 86718. számú törzszabadalommal védett elrendezés, ne­vezetesen a filmnek a felvevő tárban ön­magára való felgöngyölítésére szolgáló ő szerkezet tökéletesbítése. A törzsszabada­lomnál ugyanis a film felgöngyölítésének megkönnyítésére egy a felvevő tárban forgó karon elrendezett ujj szolgált. A jelen találmány szerint ez az ujj egy 10 tárcsán vagy tárcsaszegmensen foglal he­lyet, amelyet a hajtóforgattyú működtet, mimellett egy a film éléhez képest rézsú­tosan álló szerv a filmet élével állan­dóan a tárcsán megtartani törekszik an-16 nak továbbítása és rendszeres felgöngyö­lítésének biztosítására. A mellékelt, példa gyanánt szolgáló rajzon, az 1. ábra a találmány szerint kiképezett 20 kinematograf-készülék oldalnézete részle­gesen metszve, a 2. ábra a készülék elölnézete a talál­mány szerinti elrendezés harántmetszeté­vel, a 25 3. ábra egy kiviteli változat hasonló nézete, a 4. ábra pedig egy másik kiviteli válto­zat ugyanolyan nézete. Az 1. és 2. ábrán bemutatott készülék 30 egy (50) tárcsát vagy tárcsaszegmenst tar­talmaz, amely tetszőleges anyagból lehet kiképezve és a köralakú (5.1) tárban a (46) tengely körül forog, amely tárba az (52) nyíláson a tárcsa síkjára merőleges 85 irányban lép be a felgöngyölítendő (a) film. Az (50) tárcsát, amely az (50') ujjal Van ellátva, a kinematograf-készülék haj tó­szerkezete hozza működésbe az (53) szíj vagy megfelelő áttételű fogaskerekűm 40 segélyével. A készülék talapzatának üre­ges hengeres (51) részében egy kúpalakú (54) rész van elrendezve, amelynek belső (51) felülete egyenes csonkakúpalakjával bír, amelynek nagyobb átmérője kb. az é'y (50) tárcsa síkjába esik, míg kisebb átmé rője irányában egy (56) lemez helyezhető el, amely célszerűen átlátszó anyagból készül és elmozgathatóan szerelendő fel, hogy könnyebben hozzáférhessünk a szer 50 kezet belsejéhez. Az elrendezés működése a következő: A készülék üzeménél az operateur kéz­zel hajtja a (26) forgattyú! minek követ­keztében az (50) tárcsa nyíl irányában 55 forgattatik. Az (52) nyíláson kilépő (a) film az (54) kúp rézsútos (55) felületére jut és ezen csúszva eleinte saját súlyá­nak hatása alatt, azután pedig a centri fugális erő hatása alatt, amelyet a teker 60 vények forgása idéz elő, amikor már bi zonyos számú tekervény keletkezett, élé­vel az (50) tárcsához szoríttatik. Forgás közben az (50) tárcsa dörzshajtás folytán magával viszi az (52) nyílásból kilépett 65 filmrészt és azt spirálisan felgöngyölíti az (51) üregben, ahol az összes menetek ugyanilyen tolyamatban telgöngyölődnek és egymásíölé helyezkednek. A tárcsára erősített (51) ujj megkönnyíti a film fel- 70 göngyölítését a mindenkori belső menetre való állandó hatása által.

Next

/
Thumbnails
Contents