91091. lajstromszámú szabadalom • Fojtótkercs forgóáramú telephez

saiban is nagy megközelítéssel a sinus­törvényt követi. Azáltal, hogy a tekercs nullpontját földeljük, a hálózat statikus töltései kiegyenlítődnek. A földvezetékbe 5 szükség szerint bekapcsolhatunk öninduk­ciókat is, a vezetékben fellépő ívek ki­oltása céljából pedig ugyancsak a föld­vezetékbe közvetlenül bekapcsolás útján vagy pedig a transformátorral kombi-10 nálva az egyenként ismeretes földzárlati tekercseket vagy más hasonló szerkezete­ket is alkalmazhatunk. Szabadalmi igények: 1. Fojtótekercs a 80809. sz. törzsszabada-15 lomban védett forgóáramú telepekhez, jellemezve azáltal, hogy a három vas­magú transformátor állványán a há­rom csillagba kapcsolt és a hálózati fázisokhoz csatlakozó primártekercsen kívül három egy közös háromszögbe 20 kapcsolt sekundártekercs van elren­dezve. 2. Az 1. igénypontban védett fojtótekercs egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a járulékos tekercs a harmadik 25 harmonikus áramerősségének megfe­lelő részkeresztmetszettel bír. 3. Az 1. igénypontban védett fojtótekercs egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fojtótekercs nullpontja ellen- 30 állásokon, önindukciókon vagy más hasonló a földzárlati ívek kioltására alkalmas szerkezeteken át földelve van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents