91070. lajstromszámú szabadalom • Levélpapír

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91070. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Levélpapír. Dr. Loebell Wilhelm miniszteri tanácsos Wien. A bejelentés napja 1924. évi május hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi május hó 12-ike. A találmány oly iratoknál, melyek térti­vevénynel továbbíttatnak, a borítékot megtakaríthatóvá teszi. Az 1. ábrán kiterített állapotban feltün-5 tetett papírlap végére a (D) tértivevény úgy van rányomatatva, hogy a papírlap­nak az (F) vonalak mentén való összehaj­tásánál az elküldendő irat a tértivevény által elzáratik. Az iratot a tértivevény (C) 10 sávja mentén beragasztjuk. A tértivevény az irattal annak kézbesítéséig összefügg és a kézbesítésnél a (G) vonal mentén le­szakíttatik. A (D) tértivevénynek a cím­mel való ellátásánál egyidejűleg a cím 15 átírás útján az irat (A) küloldalára is felvihető. A papírlap ott, ahol a tértivevény le­szakítandó, valamint oldalélein ragasztó­anyagsávokkal látható el és az (E) és (G) vonalak mentén lyukasztásokkal lehet ©1- 20 látva, de ezen segédeszközök nélkül is el­zárható és alkalmazható. A papírlap tetszőleges nyomással (for­mularékkal) látható el. A 2. ábra a levélpapír összehajtási mód- 25 ját szemlélteti. Szabadalmi igény: Levélpapír, azáltal jellemezve, hogy egyik szélén tértivevényként szolgáló külön szelvénnyel van ellátva, mely az ívet 30 annak összehajtásánál elzárja, úgyhogy az ív összehajtásánál a tértivevény ki­töltésével együtt a cím is átiratik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents