91066. lajstromszámú szabadalom • Magasnyomású gőzkazán

Megjelent 1930. évi juliii s hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91066. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Magasnyomású gőzkazán. Kröpelin Franz főmérnök Düren. A bejelentés napja 1925. évi március hó 14-ike. A találmány magas nyomású gőzka­zánra vonatkozik, mely robbanás ellen nagy biztosítékot nyújt, kedvező liökiiiasz­ná-lást biztosít és meglevő alacsony nyo-5 wisú vagy közepes nyomású kazánok egyes részei többségének felhasználása mellett az ilyen kazánoknak egyszerű mó­don magas nyomású kazánná való átala­kítását teszi lehetővé, ahol is egyidejűleg 10 az ilyen telepeknél rendszerint alkalma­zott apparatura is felhasználható. A mellékelt rajzon a találmány példa­kép van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány értelmében kiképe-15 zett magas nyomású gőzkazán hosszmet­szete, a 2. ábra metszet az 1. ábra II—II vonala szerint, a 3. ábra ugyanezen vonal szerinti ke-20 resztmetszetet mutat, de a kazánnak más foganatosítási alakjánál. A 4. ábra a kazánnak kissé módosított fo­ganatosítási alakját hosszmetszetben, ki­sebb léptékben mutatja. Az 25 5. és 6. ábrán a 4. ábra szerinti kazán ré­szei hosszmetszetben, két különböző foga­natosítási alakban ós nagyobb léptékben vannak feltüntetve. A 7. ábra a találmány értelmében kiképe-30 zett magas nyomású gőzkazánnak kissé módosított foganatosítási alakját mu­tatja. A 8. ábra nagyobb léptékű részleges met­szete a 7. ábrán feltüntetett kazánnak. A 85 9. ábra a találmány szerinti magas nyo­mású kazán további foganatosítási alak­ját hosszmetszetben szemlélteti. A 10. ábra a kazánnak módosított fogana­tosítási alakja hosszmetszetben és kisebb 40 léptékben. A 11. ábra a 10. ábrán látható kazánt há­tulról nézve mutatja. A 12. és 13. ábrán a találmány szerinti magas nyomású gőzkazánnak két külön­böző foganatosítási alakja hosszmetszetben 45 látható. A 14. ábra a 12. és 13. ábra szerinti kazá­nok egy részletét részleges hosszmetszet­ben tünteti fel. A 15. ábra a találmány értelmében kiké- 50 pezett magas nyomású kazán további fo­ganatosítási alakjának elölnézete és a 16. ábra ezen foganatosítási alak met­szete a 15. ábra XVI—XVI vonala szerint. A (2) kazán (1) lángesövébe gőzfejlesztő 55 elemek vannak beépítve, a (3) végkamrák­ból és az ezeket összekötő (4) csövekből áll­nak. A (3) végkamrákat a (2) kazán víz-és gőzterén átmenő (5) csövek a kazánon kívül elrendezett (6) gőzgyiijtővel kötik 60 össze. A találmánynak a 3. ábrán feltüntetett foganatosítási alakjánál a gőzgyüjtő két, célszerűen a lángcsörves kazán mindkét oldalán elrendezett (10) gőzkamrából áll. 65 Ezen foganatosítási alaknak az az előnye, hogy a gőzkamrákat a fűtőgázok, melyek befalazott lángcsöves kazánoknál jobb kihasználás végett gyakran a kazán külső fala mentén is elvezettetnek, szintén érin- 70 tik, ami által nem csak a sugárzási hő­veszteségek kerültetnek el a gőzgyüjtőnél, hanem ez utóbbi még igen előnyös módon fűttetik is. Ezenfelül a 3. ábrán eredményvonalak- 75 kai feltüntettük azt is, hogy a léngcsöves kazán belsejében elrendezett (5) fel- és le­szálló csövek a (11) köpenycsövekkel le­hetnek körülvéve, melyekben az (5) csö­vek lazán vannak elrendezve. Ezen szer- 80

Next

/
Thumbnails
Contents