90971. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas foglalat villamos lámpákhoz

Megjelent 1930. évi juliiis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 90971. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Rugalmas foglalat villamos lámpákhoz. Eberl Vilmos művezető Wien. A bejelentés napja 1925. évi április hó 14-ike. 10 15 A találmány tárgya rugalmas lámpa­foglalat villamos lámpák számára, mely lámpafoglalatnál a szigetelő testet, amely­hez a minden irányban szabadon mozgé-5 kony foglalatcsavar van erősítve, csavar­rúgó szorítja a foglalattokban levő rugal­mas, gyűrűalakú és szigetelőanyagból ké­szült betétre. A rajzon egy példaképpeni kiviteli alakja látható a találmánynak és pedig az 1. ábra a lámpaernyővel felszerelt fog­lalat hosszmetszetét, a 2. ábra pedig magának a foglalatnak nézetét és részbeni metszetét mutatja. A felső (1) foglalathüvelyt az alsó (3) foglalathüvellyel a (2, 4) szuronyzár kap­csolja össze. Az (5) lámpaernyő (6) csava­rok segélyével rögzíthető az alsó (3) fogla­lathüvelyen kiképezett (7) körülfutó du-20 dorodás felett. A (8) szigetelő testhez a (9) foglalatcsavar van erősítve, amely szokásos módon azáltal biztosíttatik el­forgás ellen, hogy az alsó (3) foglalat­hüvelynek két (10) beugrása a (8) szige-25 telő testnek csatornaszerű (11) kivágásaiba nyúlik be. A (3) foglalathüvelynek lépcső­szerűen beugró (12) részén nyugszik a gyűrűalakú (13) gumibetét, melynek lépcsőszerű (22) kibővülése van. A (13) 80 betét a (8) foglalatkőnek alátétje. A (14) csavarrúgó egyfelől a felső (1) foglalat­hüvelynek, másfelől pedig a (8) testen nyugvó, gyűrűalakú (15) szigetelőtárcsá­nak támaszkodik. A villamos áramot a 85 (16) érintkezőcsavarhoz és a (9) foglalat­csavarhoz ismert módon vezetjük hozzá vezetődrótokkal, melyek azonban a raj­zon feltüntetve nincsenek. A (20) foglalatgyűrűnek felső (19) gyű­rűsrésze annyira kibővül, hogy a (3) fog- 40 lalathüvelynek alsó (12) részét sehol nem érinti. A (8) test a hozzáerősített (9) fog­lalatcsavarral együtt minden irányban kissé mozgatható. A (13) betét nemcsak gumiból, hanem bármely egyéb rugal- 45 mas szigetelőanyagból is készülhet. A (20) foglalatgyűrű megtakarítása céljából a (3) hüvely (12) részéhez tölcséralakú (21) toldatot erősithetünk. amely a (9) foglalatcsavar végéig ér. (2. ábra). 50 Ha a lámpaernyőt, vagy pedig a fog­lalathüvelyt lökés éri, úgy utóbbit a (14) rúgó és a (13) gumibetét annyira le­gyöngítve viszi át a (9) foglalatcsavarra, hogy az utóbbira becsavart lámpa meg 55 nem sérülhet. Szabadalmi igények: 1. Rugalmas foglalat villamos lámpák­hoz, azáltal jellemezve, hogy a (8) szigetelő testnek, amelyhez a minden 60 irányban szabadon mozgékony (9) fog­lalatcsavar van erősítve, az alsó (3) foglalathüvelyben levő, rugalmas, gyű­rűalakú, szigetelőanyagból álló (13) betéthez való szorítására (14) csavar- 65 rúgó szolgál. 2. Az 1. alatti foglalat kiviteli alakja, az­által jellemezve, hogy (13) betétjének (22) lépcsőszerű kibővülése van, amely a (3) foglalathüvelynek lépesőszerűen 70 beugró (12) részén fekszik fel. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents