90723. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénnek előállítására kénhydrogénből

Megjelent 1930. évi Julius hó 15-én. 15 20 25 MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIBÁS 90723. SZÁM. --- IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás kénnek előállítására kénhydrogénből. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Leverkusen b/Köln. Pótszabadalom a 83649. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi augusztus hó 31-ike. Németoí szági elsőbbsége 1918. évi március hó 3-ika. A 83649. számú szabadalommal eljárás van védve kénnek előállítására kénhidro­génből vagy kénhidrogént tartalmazó gá­zokból, amely abban áll, hogy a szükséges 5 mennyiségű levegő vei vagy oxigénnel ke­vert gázt likacsos szénre, amilyen az ál­lati vagy faszén, engedjük hatni. Mi már most azt találtuk, hogy ezen el­járásunk különösen olyan gázelegyre való 10 alkalmazásánál, amelyek kénhidrogént igen csekély mennyiségben tartalmaznak, mint amilyen a kőszéngáz, különös előny­nyel jár, ha a gázokban csekély mennyi­ségű házi sós anyagok, mint aminek vagy ammóniák vannak jelen. A szén ekkor igen gyorsan eszközli a kénhidrogén oxi­­dálását; a reakciózóna csak kicsi, úgyhogy még nagy mennyiségű gázoknál is csak igen kicsi szénszűrő szükséges a teljes kéntelenítéshez. Meglepő, hogy a kéntelenítendő gáz­­elegynek ammóniák vagy amintartalma a kénhidrogén oxidálását elősegíti. Inkább azt kellett volna feltételezni, hogy pl. a kénhidrogénből és ammóniákból igen könnyen képződő kénammonium a reakció menetét megzavarja. Az ammóniáknak ezen katalitos oxidáló hatása igen nagy műszaki előnnyel jár az eljárásnak a kő- 30 széngáz tisztítására való alkalmazásánál. A szokásos gáztisztításnál a nyersgázból a végbement hűtés és a kátrány leválasz­tása után az aminoniákot ammoniavíz alakjában kapjuk, amely azonban főképen kénammoniummal erősen tisztátalanítva van, úgyhogy körülményes tisztítási fo­lyamat szükséges. Ekkor tetemes mennyi­35 45 ségű kén is haszontalanul elvész. Ezzel szemben a jelen eljárás szerint a kátrány­­ie választ óból jövő gázt először likacsos 40 szénre engedjük hatni, ahol megkapjuk a gáz összes kénjét. Ezután a kén kinyeré­sére szolgáló készüléknek ammóniát tar­talmazó távozó gázaiból vízzel való mosás útján azonnal aránylag tiszta, teljesen kénmentes ammoniavizet kapunk. P é 1 d a. Kátránytól mentesített, ammóniát tar­talmazó kőszéngázt, amely 1 nr-ben kb. 12 g. kénhidrogént tartalmaz, a kénhidro­génnek kénné való átalakításához szüksé­ges mennyiségű levegővel keverünk és az­után kb. 2 nr faszénnel töltött kazánon ve­zetjük keresztül. Ha ekképen 40—50000 m* gáz kéntelenítve van, akkor a faszén majd­nem teljesen telítve van kénnel. Azután a ként szénkéneggel vagy valamely más oldószerrel extraháljuk, a faszénre tapadó oldószert vízgőzzel való kihívással eltávo­lítjuk és a szénszűrőt újból felhasználjuk további gázelegyek kéntelenítésére. Olyan gázok alkalmazásánál, amelyek bázisos anyagokat nem tartalmaznak, ilyeneket kis mennyiségben hozzáadunk. 50 00 60 Szabadalmi igény: A 83649. számú törzsszabadalomban vé­dett eljárás foganatosítási módja kén­nek előállítására kénhidrogénből vagy kénhidrogént tartalmazó gázokból, jel­lemezve azáltal, hogy bázisos anyago­kat, amilyenek az aminek vagy ammó­niák, tartalmazó gázokat alkalmazunk. 65 70 Pallas nyomda, Budapest. W ommhiM í

Next

/
Thumbnails
Contents