90610. lajstromszámú szabadalom • Kihúzható tűztaró-szekrénnyel egyesített faszénvasaló

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90610. SZÁM. — l/a. OSZTÁLY. Kihúzható tűztartószekrénnyel egyesített faszénvasaló. Orczy Márk gyáros Budapest. A bejelentés napja 1924. évi március hó 15-ike. A jelenleg használatban levő faszén­vasalóknak az a nagy hátrányuk, hogy a bennük levő faszén gyorsan elég és a ke­letkezett hamu a vasaló fenekén gyűl ösz-5 sze, miáltal a vasalótalpat gyorsan lehűti. Ezáltal a vasaló kezelése igen nehézkes, minthogy a munkaidő nagy részét a hamu eltávolításával és a tűz újból való fel­élesztésével kell eltölteni, azonkívül pedig 10 a vasaló hőfoka állandóan változik, t. i. kezdetben magasabb, később pedig a hamu lerakodásakor leszáll, ami az egyenletes vasalást lehetetlenné teszi. Mind e hát­rány kiküszöbölhető a találmány szerinti 15 vasaló alkalmazásával, minthogy ennél a hamu külön szekrényben gyűl össze, ahon­nan könnyen eltávolítható, még mielőtt a vasalótalpat lehűtötte volna, úgyhogy e vasaló alkalmazásánal az eddigi vasalók-20 kai szemben kb. 50%-os munkaidőmegta­karítást érünk el. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 25 1. ábra a vasaló és a kihúzott tűztartó­szekrény távlati képe, a 2. ábra a tűztartószekrény távlati képe fekvő helyzetben, a 3. ábra a vasalóállvány a tűztartószek-80 rénnyel távlati képben, a 4. ábra pedig a vasaló keresztmetszete. A vasaló csukott (a) fedőlappal, hátul­ról nyitottan készül és a hátsó nyíláson át a (b) tűztartószekrény van a vasaló 85 belsejébe csúsztatva, mely szekrénynek oldalfalai, kicsiny hézag hagyásával, a vasaló oldalfalaihoz simulnak. A (b) tűz­tartószekrény fenekét a (c) rostély képezi, mely rostélynak (d) hézagjai a szekrény 40 oldalfalába is felnyúlnak. A vasaló oldal­falán elrendezett (f) furatok, célszerűen, a tűztartószekrény (d) hézagjai fölé esnek, úgyhogy ezeken át a tűz élesztéséhez szükséges levegő a tűztartószekrény bel­sejébe hatolhat. A vasaló hátsó nyílása- 45 nál a (g) heveder van csuklósan meg­erősítve, melynek segélyével a hátsó nyí­lás keresztirányban elzárható. A vasaló oldalfalainak felső oldalán, felül, két vagy több sorban, a (h) vezetékek van- 50 nak megerősítve, melyek a (b) tűztartó­szekrény felső (i) peremének vezetésére szolgálnak (4. ábra). A vasalónak vagy pedig a tűztartószekrénynek tartására a 3. ábrán látható (j) vasalóállvány szol- 55 gál, melynek tartófelülete tányérszerűre ki van homorítva, úgyhogy a vasaló talpa tulajdonképpen a két szélső (k) pe­remen fekszik. Minden vasalóhoz, cél­szerűen, két tűztartószekrény készül, úgy- 60 hogy mialatt az egyik szekrény a vasaló­ban van, addig a másik a (j) vasaló­állványon melegszik. Használatnál a (j) tartóállvány tányérszerű homorulatába petroleumot vagy szeszt öntünk, ezt meg- 65 gyújtjuk és az állványra állítjuk az egyik (b) szekrényt, amit faszénnel töl­tünk meg. A szekrény rostélyfenekén át annyi levegő jut a faszénhez, hogy ennek izzása gyorsan bekövetkezik. Most a szek- 70 rényt behelyezzük az (a) vasaló belsejébe és a vasaló hátsó nyílását a (g) heveder segélyével lezárjuk. Mialatt vasalunk, a faszénnel megtöltött második tűztartó­szekrény van a (j) állványra állítva, úgy- 75 hogy ha a vasalóban levő szekrény fa­szene kiégett, a tűztartószekrényt a vasalóból kivesszük és a már előre fel­melegített második szekrényt csúsztatjuk a vasaló belsejébe. Vasalás közben a 80

Next

/
Thumbnails
Contents