90559. lajstromszámú szabadalom • Készülék kézitáskák stb. hordásának megkönnyítésére

— 2 — kocsira stb. való felszállást ne nehezítse meg. A rajzon bemutatott példaképpeni, ki-i viteli alaknál a készülék (c) vaspántokból 5 összeállított vázból áll, mely feliső részén, a táska fenéklapjának megfelelően kiszéle­sedik, alsó részén pedig annyira össze­szűkül, hogy benne a (d) futókerék még forgathatóan ágyázható legyen. Felül a (c) 10 vázrudakat a (j:, j) rudak kötik össze, amelyeket viszont, egymásközött, a (k) rúd, illetve laposvas kapcsol össze. Utób­biakra, célszerűen, (e) deszkalap illeszt­hető, amelynek a (c) vázrudak szabad (m) 15 végei számára (2. ábra) (n) bevágásai vannak, amelyek a deszkalapot eltoló­dás ellen biztosítják. A (b) kézitáskát egy vagy több (p) szíjjal rögzíthetjük a vázhoz, illetve annak (e) deszkalapjához. E cél-20 ból a (k) ősszekőtőpántra alul (1) szíjtartó­kengyel van erősítve, amelyen a szíjat át­fűzzük, magán az (e) deszkán pedig (o) bevágások vannak, amelyek a szíji eltoló­dását megakadályozzák. A (c) vázrudak 25 egymás kőzött középen (i) merevítőrudak­kal kapcsolható^ össze, míg alsó végüket az (f) keréktengely köti össze. A (c) váz­rudak alsó végéhez (g) tartólemez van erősítve, melynek az (f) kerékteingely szá-80 mára különböző magasságban több (h) furata van, amelyeknek bármelyikébe az (f) keréktengely beilleszthető és helyzeté­ben ismert módon oldhatóan biztosítható. Az 1. és 3. ábráknál a keréktengely a leg-35 alsó furatba van illesztve, mikor is a készülék magasnövé&ű ember számára al­kalmas. Kisebb termetű ember esetén a keréktengelyt e,gy felsőbb (h) furatpárba helyezzük; a keréknek előnyösen (d') 40 gumiabroncsa van, a zajtalan és rázkódás.­mentes járás biztosítására. Az (e) deszkalap főképpen arra szol­gál, ha a tetszőleges kézitáskát stb. utólag, átmeneti jelleggel, óhajtjuk a készülékre erősíteni. Ha a táskát állandó kapcsolat- 45 ban akarjuk tartani a készülékkel, úgy közvetlenül a táska fenéklapját fogjuk a (c) vázhoz erősíteni és a (p) szíjat tel­jesen elhagyjuk. Ez különösen bevásárlási táskáknál előnyös, melyek ilykép könnyen 50 tölthetők és kiüríthetek. Utazótáskáknál viszont előinyösebb, ha a (p) szíj: oldása után a táskát a készüléktől külön válias,zW hatjuk ós a földre helyezhetjük. A készü. lék tetszőleges anyagból és a mindenkori 55 célnak megfelelő, tetszőleges alakban ké­szülhet. Szabadalmi igények: 1. Készülék kézitáskák hordásának meg­könnyítésére, jellemezve a kézitáska fe- 60 néklapjáhjoz erősített és a kézitáska alatt futókerékkel ellátott tartóváz álltai. 2. Az 1. alatti készülék kiviteli aliakja, azáltal jellemezve., hogy a kézitáska oldhatóan van a tartóvázhoz erősítve. 65 3. Az 1—2. alatti készülék kiviteli alakja, jellemezve a tartóváz felső részé,re illesztett és a kézitáska fenék lapjához illeszkedő (ej lap álital. 4. Az 1—3. alatti készülék kiviteli alakja, 70 azáltal jellemezve, hogy a tartóváz futo-í kerekének (f) forgástengelye a tartói­vázhoz képest függélyes irányban el-i állítható. 5. Az 1—4. alatti készülék kiviteli alakja, 75 jellemezve a tartóváz alsó részéhez erő­sített és a keréktengely számára külön­böző magasságokban átellenes (h) lyuk­párokkal ellátott (g) lemezek által. 6. Az 1—5. alatti készülék kiviteli alakja, 8" jellemezve a tartóvázon kiképezett (1) szíjtartókengyel által. 1 rajzlap melléklettel. I'nllns nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents